Aantal vragen en klachten over dwangmedicatie in ggz neemt toe

Facebooktwitterlinkedinmail

 

injectie, dwangmedicatie

27 juni 2016 – In 2015 kwamen cliënten in de ggz met meer vragen en klachten over dwangtoepassing, met name dwangmedicatie,  bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het jaarverslag van de Stichting PVP.  Sinds 2012 is daar een stijgende lijn in te zien. Opvallend, omdat er binnen de ggz juist is afgesproken dat dwang en drang moet worden teruggedrongen.

De vragen en klachten over dwangtoepassing gaan het vaakst over medicatie. Bij dwangmedicatie krijgen cliënten tegen hun zin medicijnen toegediend. In 2015 zijn over dwangmedicatie als behandeling 1.040 vragen en klachten bij de pvp gekomen. Dat is meer dan in 2014: 847 keer. Naast het geven van dwangmedicatie als behandeling wordt er ook dwangmedicatie toegediend in noodsituaties. In 2015 is daar in totaal 135 keer over geklaagd. In 2014 was dat 95 keer.

Insluiting

Cliënten hebben pvp’en om bijstand en ondersteuning gevraagd bij 641 vragen en klachten over insluiting. In 155 gevallen ging het om insluiting in de separeer of afzonderingsruimte vanwege dwangbehandeling en in 319 gevallen in het kader van (vermeende) noodsituaties. Ook het insluiten op de eigen kamer is een vrijheidsbeperking. Daar is 167 keer een vraag of klacht over geweest. Ter vergelijking: in 2014 kwamen cliënten 620 keer met een vraag of klacht over insluiting: 172 maal in het kader van dwangbehandeling, 270 keer in verband met middelen en maatregelen en 178 keer over het insluiten op de eigen kamer.

Andere vrijheidsbeperkingen

Er kwamen ook vragen en klachten over andere maat­regelen die de vrijheid beperken. Bijvoorbeeld over post die werd gecontroleerd, de cliënt mocht niet telefoneren of geen bezoek ontvangen. Ook het dreigen met een dwangtoepassing is regelmatig het onderwerp van een vraag of klacht. De meeste vragen en klachten over vrijheidsbeperkingen gingen over beperkingen in de bewegingsvrijheid van cliënten (1.326 keer). De cliënt mocht bijvoorbeeld de afdeling niet af of alleen onder begeleiding naar het instellingsterrein.

Verklaring

In het jaarverslag van de Stichting PVP heeft een aantal pvp’en zich, vanuit hun eigen ervaringen, gebogen over bovenstaande ontwikkelingen en de vraag hoe deze toename te verklaren valt. Een weergave van dat gesprek is opgetekend in dit jaarverslag over 2015, dat daarmee de titel kreeg: Dwang, een toenemende zorg.

Meer cijfers

In 2015 namen er 8.415 cliënten contact op met een patiëntenvertrouwenspersoon. Dat is iets minder dan in 2014 (8.848). 124 keer deden cliënten dat niet individueel maar met een groep van twee of meer cliënten. De meeste cliënten die contact opnamen zijn tussen de 24 en 65 jaar oud. 1,8% van de vragen en klachten kwam van cliënten jonger dan 18 jaar en 7,3% van cliënten die 65 jaar of ouder zijn. De meeste cliënten die contact opnamen met een lokale pvp zijn opgenomen in de instelling waar die pvp werkt. Bijna 13% van de contacten van de lokale pvp’en bestond uit vragen en klachten van ambulante cliënten. Van elke vraag of klacht maakt een pvp een dossier. Het aandeel dossiers van vrijwillig opgenomen en ambulante cliënten is in 2015 afgenomen. Ongeveer de helft van de vragen en klachten kwam van cliënten die onvrijwillig in behandeling zijn, de meesten met een rechterlijke machtiging. In 2015 is het aandeel vragen en klachten van cliënten met een gedwongen opname toegenomen ten opzichte van 2014.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Dwang en drang binnen de psychiatrie wordt door cliënten vaak als een grote inbreuk op hun zelfbeschikkingsrecht ervaren. Met de huidige veranderingen binnen de zorg, verandert er veel voor cliënten van de zorg en dus ook voor het werk van de pvp. Als Stichting PVP maken wij ons er hard voor dat cliënten ook in de toekomst, binnen een veranderende ggz, kunnen rekenen op goed georganiseerd, partijdige ondersteuning van een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon.

U leest het jaarverslag hier. (Pdf)

Stichting PVP 

De Stichting PVP (www.pvp.nl) ondersteunt cliënten binnen de ggz bij het realiseren van hun rechten. Cliënten kunnen bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) terecht met klachten en vragen over alles wat samenhangt met opname, verblijf, behandeling en bejegening binnen de ggz-instelling. De Stichting PVP doet met enige regelmaat onderzoek (bijvoorbeeld recent over huisregels), waarbij zo mogelijk drie kennisdomeinen worden geïntegreerd: juridische kennis, kennis over de uitwerking van de cliëntenrechten in de ggz-praktijk en de beleving hiervan door ggz-cliënten. De Stichting PVP beoogt met dergelijk onderzoek ervaringskennis te ontsluiten en het publieke debat te stimuleren met als doel de uitwerking van cliëntenrechten te verbeteren. De Stichting PVP handelt daarbij vanuit haar onafhankelijke positie en haar primaire taak: de ondersteuning van cliënten bij de handhaving van hun rechten.

Bron: persbericht

Dit bericht is 5395 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail