13 november 2018  – In Noord-Limburg start vanaf januari 2019 een pilot waarin het verwijsproces anders wordt ingericht: een aantal huisartsen gaat via een speciaal loket verwijzen, het Regionaal Patiënt Plaatsingsbureau (RPB). De professionals van dat bureau helpen de patiënt bij het zoeken naar een geschikte zorgaanbieder en zorgt voor een afspraak voor een intake….

29 januari 2018 – Het  standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootsschap (NHG) bevat aanbevelingen voor de huisarts als hij op zijn spreekuur patiënten ziet die door de psychiater behandeld worden met gespecialiseerde ggz-medicatie. De begeleiding van zwangere patiënten die deze psychofarmaca gebruiken, vereist specifieke kennis. Verwijs deze patiënten naar een gespecialiseerde psychiater. Dit standpunt is…

3 november 2017 – Uit een LHV-peiling onder meer dan 1300 huisartsen blijkt dat de beschikbaarheid van ggz verder verslechterd is. Dat heeft ook zijn weerslag op de zorg die huisartsen kunnen bieden. Patiënten worden vanuit ggz-instellingen veelal zonder overleg terugverwezen naar de huisarts en wanneer gespecialiseerde ggz snel (opnieuw) nodig is, lopen patiënten tegen…