30 november 2017 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag om te mogen fuseren 16 november jongstleden goedgekeurd. Met ingang van 1 januari 2018 bundelen Triversum, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en GGZ NHN, na zorgvuldige voorbereiding, de krachten en gaan verder als …

Wij zijn er trots op dat wij de LPGGz Ster in ontvangst mogen nemen! Op 12 november 2014 werd deze door het Landelijk Platform GGz aan Marijke van Putten, lid raad van bestuur GGZ NHN en Bep Raaijmakers, voorzitter familieplatform, uitgereikt. Hiermee laat GGZ NHN zien dat het familiebeleid duidelij…