LOC ondersteunt mensen en organisaties die met (mede-)zeggenschap te maken hebben. Cliënten en cliëntenraden geven aan dat het soms prettig is om elkaar in levende lijve te ontmoeten en uit te wisselen over ervaringen op dit gebied. Over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Om zo ook van elkaar …

Cliënten vullen vaak vragenlijsten in wanneer zij in behandeling zijn. Maar vaak worden de uitkomsten van die vragenlijsten niet bekend gemaakt. Het Landelijk Platform GGz cliënten-/familieorganisaties en de Stichting Benchmark GGz vinden dat in deze situatie verbetering in moet komen en houden da…