Hoge uitval onder studenten: massaal burn-out of overbezorgd?

Facebooktwitterlinkedinmail

17 augustus 2018 – De afgelopen week was ‘Veel uitval onder studenten door psychische problemen’  in het nieuws. In april bereikte dit ook al het nieuws, toen reageerde Jeanette van Rees, voorzitter van de Studentenpsychologen met een interview in Trouw: Studenten massaal opgebrand? Dat valt reuze mee!

De sectie Studentenpsychologen verwijst als reactie op het Volkskrantartikel ook naar de slotconclusie van  het essay Overbezorgd – Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder Jong Volwassenen van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving:

Het is belangrijk het probleem van mentale druk onder jongvolwassenen niet te groot te maken. Gevoelens van mentale druk zijn lang niet voor iedereen problematisch. De Raad pleit er daarom voor het debat, dat nu wordt gevoerd vanuit het frame van de ‘volksziekte van een nieuwe generatie’, naar een maatschappelijk niveau te tillen. Het gaat vaak helemaal niet om zoiets als een ziekte, maar om iets heel normaals dat nu eenmaal hoort bij de jongvolwassenheid van nu.

Daarmee is het fenomeen tegelijkertijd wel reëel, net als de knelpunten en rauwe kanten die er het gevolg van kunnen zijn. De diversiteit tussen jongvolwassenen wordt nu nog te veel miskend door knellende maatschappelijke verwachtingen en eenzijdige maatstaven. Het is daarom belangrijk om op maatschappelijk niveau meer ruimte te bieden aan jongvolwassenen. Dat kan stimuleren om los te komen van dwingende, eenzijdige maatstaven en keuzes te durven maken die beter passen bij iemands persoonlijke situatie.

De Raad laat met dit essay zien dat daarbij ongrijpbare maatschappelijke verwachtingen, maar evengoed institutionele factoren en concrete beleidskeuzes van de overheid en andere partijen een rol spelen. Ruimte bieden vraagt dus aanpassingen op structureel niveau. Dit essay geeft een aanzet voor deze discussie in de vorm van concrete handelingsperspectieven voor wat maatschappelijke actoren op dit niveau kunnen doen: stel knellende maatstaven ter discussie, faciliteer bij kinderen en jongeren het aanleren van de vaardigheden om zich bewust te verhouden tot externe verwachtingen,eigen keuzes te maken en grenzen te stellen. En vooral: gebruik maatstaven waarmee verschillen beter worden gewaardeerd. Dat biedt perspectief op verandering, maar vraagt wel actie. Niet alleen van jongvolwassen zelf, maar juist ook van beleidsmakers, bestuurders, werkgevers en andere actoren.

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 6334 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail