Aanpak wachttijden en vindbaarheid informatie blijven aandachtspunten

Facebooktwitterlinkedinmail

20 augustus 2018 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is tevreden over zorgverzekeraars, maar de aanpak van wachttijden en de vindbaarheid van informatie blijven aandachtspunten. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht verzekerd voor ziektekosten. Zorgverzekeraars zorgen ervoor dat hun verzekerden op tijd goede zorg krijgen tegen een betaalbare prijs. Zij hebben dan ook een spilfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit beoordeelt jaarlijks hoe zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijk rol uitvoeren en publiceert hierover in het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018

De NZa concludeert dat zorgverzekeraars hun werk in 2017 en de eerste helft van 2018 over het algemeen goed hebben gedaan. Wel blijven de aanpak van de wachttijden en de vindbaarheid van informatie belangrijke punten van aandacht. Voor de aanpak van de wachttijden zijn zorgverzekeraars ook afhankelijk van bijvoorbeeld zorgaanbieders en consumentenorganisaties. De uitkomsten van het gisteren gepubliceerde onderzoeknaar de vergoeding van niet gecontracteerde zorg vallen buiten de reikwijdte van dit rapport en zullen volgend jaar worden meegenomen.

Informatieverstrekking

De NZa ziet dat zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed uitvoeren. Dat baseert de NZa onder meer op het feit dat de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan burgers klopt. De informatie die zorgverzekeraars aan de telefoon en op hun websites verstrekken is juist en volledig. Na een periode van drie jaar intensief en gedifferentieerd toezicht is de NZa tevreden met dit resultaat. Daarmee komt een eind aan een verbetertraject voor de juistheid en aanwezigheid van informatie dat met zorgverzekeraars in 2015 is ingezet.

De vindbaarheid van informatie over zorgverzekeringen voor de burger laat nog wel te wensen over. De juiste informatie is er inmiddels, maar deze zou in veel gevallen beter vindbaar kunnen zijn. De NZa spreekt zorgverzekeraars hierop aan en bekijken op welke manier de vindbaarheid van informatie kan worden verbeterd.

Verzekeringsplicht

Daarnaast ziet de NZa dat zorgverzekeraars ook dit jaar iedereen accepteren die verzekeringsplichtig is. Het verbod op premiedifferentiatie wordt nageleefd, behalve in één geval waarin de NZa is opgetreden. Ook hebben zorgverzekeraars hun financiële verantwoording voor de verevening al jaren goed op orde en voeren ze de wanbetalersregeling goed uit. Zorgverzekeraars publiceren tenslotte over het algemeen hun inkoopbeleid voor 1 april, zoals de NZa voorschrijft in hun Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw.

Wachttijden

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Maar zorgverzekeraars kunnen dit niet alleen. Zorgaanbieders en consumentenorganisaties moeten ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de wachttijdenproblematiek. Ze zullen nog beter moeten samenwerken, want ondanks alle inspanningen ziet de NZa nog niet overal het gewenste effect. In de geestelijke gezondheidszorg zijn de wachttijden niet gedaald. Ook in de ambulancezorg en medisch specialistische zorg is er nog ruimte voor verbetering. Van zorgverzekeraars verwacht de NZa dat ze in de zorginkoop aandacht besteden aan de wachttijden. De Nza heeft controles uitgevoerd bij zorgverzekeraars. De uitkomsten daarvan is de NZa nu aan het analyseren.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2333 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail