Hoe staat het met de Regionale Quickscan Zorg en Sociaal Domein bij complexe ggz-problematiek?

Facebooktwitterlinkedinmail

2 september 2021 –  Eind 2020 is Phrenos gestart met de ontwikkeling van de Regionale Quickscan zorg en sociaal domein. Dit door ZonMw gefinancierde project beoogt bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met ernstige ggz-problematiek. Hieronder vertellen projectleider Christine Kuiper en onderzoeker Jessica de Nijs over de voortgang van het project.

Waarom deze quickscan?
“Mensen met ernstig psychische problemen ervaren vaak knelpunten op meerdere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van problemen op het gebied van gezondheid, financiën of zingeving. Vaak zijn er allerlei mensen en organisaties bij deze mensen betrokken, van zorgaanbieders, sociaal werk tot informele ondersteuners en familie. Iedereen werkt vanuit de beste bedoelingen, maar de persoon om wie het gaat ziet soms door de bomen het bos niet meer.

Dat is ook weer van invloed op de grip die iemand op zijn of haar leven ervaart: deze neemt af in plaats van toe”, aldus Christine Kuiper, projectleider Regionale Quickscan bij Phrenos.
Jessica de Nijs, onderzoeker bij Phrenos: “De Regionale Quickscan ondersteunt partijen – uitvoerders en beleidsmakers binnen het sociaal domein,  ggz-professionals, ervaringsdeskundigen, sociale wijkteams, verslavingszorg en aanpalende domeinen als wonen en veiligheid – bij het zorgdragen voor een goed én samenhangend aanbod voor mensen met ernstige psychische problematiek. Een aanbod dat voldoende mogelijkheden voor en toegang biedt tot verschillende vormen van behandeling, ondersteuning en herstel. Dit moet bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek.”

Hoe is de quickscan tot stand gekomen? 
Jessica de Nijs: “Om te komen tot het concept van de Quickscan hebben we relevante kwaliteitskaders, zorgstandaarden en nieuwe inzichten geanalyseerd over dat wat nodig is om de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het rapport van Dannenberg over Beschermd Thuis, Over de Brug, Netwerkpsychiatrie of de generieke modules herstelondersteuning. Vervolgens hebben we de Quickscan aan verschillende partijen voorgelegd, zoals (familie)ervaringsdeskundigen, gemeenten en inhoudelijk experts. Momenteel zijn we deze feedback aan het verwerken.”

Christine Kuiper: “We gaan straks in vijf regio’s met de Quickscan aan de slag. Door in deze regio’s de Quickscan te toetsen bij cliënten, hun familie, uitvoerders in zorg en welzijn, en beleidsmedewerkers, ontstaat een beeld van dat wat al op orde is en dat wat nog om aandacht vraagt. De scan draagt ook bij aan het formuleren van een gezamenlijke visie op het vraagstuk en een concreet verbeter- en vernieuwingsplan om deze visie te kunnen realiseren. Let wel: de Quickscan is geen blauwdruk, elke regio is immers anders. Wél geeft de Quickscan een impuls aan de onderlinge verbinding, gemeenschappelijke taal, implementatie van herstelgericht werken en de daarbij wenselijke cultuuromslag in een regio. De eerste regio waar we van start gaan is Zaanstreek/Waterland.”

Domeinoverstijgend netwerk 
De Quickscan draagt bij aan een nieuw domeinoverstijgend netwerk rondom integrale zorg en ondersteuning van mensen met ernstige psychische problematiek. Tevens kan het bestaande integrale zorg- en ondersteuningsnetwerken versterken.

Doe mee!
Het project loopt t/m de zomer van 2023 (28 maanden). Er is nog plek om mee te doen in dit onderzoek. Voor geïnteresseerden is een infosheet voorhanden. Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Christine Kuiper (ckuiper@kcphrenos.nl) en of onderzoeker Jessica de Nijs (jnijs@kcphrenos.nl).

De regionale Quickscan is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos, Mind, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland en Valente. Zij maken tevens deel uit van de stuurgroep van dit traject.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 1720 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail