Het Kiemuur, een succesvolle inloop voor iedereen

Facebooktwitterlinkedinmail
29 november 2018 – Contact met andere mensen is belangrijk voor iemands welzijn. Mensen die regelmatig sociale contacten hebben, zijn vaker gelukkig dan anderen. Maar contact maken is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak moeilijk. In Tilburg wil Het Kiemuur daarin verandering brengen. Ervaringsdeskundige Suzanne van Vugt vertelt hoe deze moderne inloop sociaal isolement wil voorkomen en bijdraagt aan herstel en persoonlijke groei.
Vier jaar geleden startte RIBW Brabant Het Kiemuur: een wekelijkse inloop in de wijk. Aanvankelijk was Het Kiemuur alleen voor cliënten van de RIBW, maar tegenwoordig is iedereen die contact, steun en/of advies zoekt welkom. Er is geen wachtlijst of papiertje nodig, wie wil kan zo binnenwandelen. Ook biedt Het Kiemuur het eerste kopje koffie of thee gratis aan. “We proberen de drempel voor Het Kiemuur zo laag mogelijk te houden, omdat de stap anders voor veel mensen te groot is”, vertelt Van Vugt.Het Kiemuur bleek al snel succesvol. Inmiddels zijn De Kiemuren te vinden in vijftien buurthuizen, bibliotheken en kringloopwinkels in Tilburg en omgeving en wel achttien keer per week open. In Tilburg trekken De Kiemuren 200 tot 250 bezoekers per maand, in de andere gemeenten is dat gemiddeld 200 bezoekers per maand, met zo’n 4 tot 10 bezoekers per bijeenkomst. De Kiemuren vormen daarmee belangrijke steunpunten in de wijk voor sociale contacten en onderlinge steun.

Themabijeenkomsten en activiteiten

Bezoekers bepalen zelf wat zij tijdens Het Kiemuur doen. Deelname aan activiteiten, zoals een muziekquiz of een kaartspel, is niet verplicht. “Dat maakt ons niet uit. Het belangrijkste is dat ze de drempel hebben overwonnen om hier te komen”, zegt Van Vugt. “Voor wie wil, organiseren we themabijeenkomsten en soms speciale activiteiten.” Tijdens de themabijeenkomsten bespreken de bezoekers onderwerpen, zoals wonen, vrije tijd, sociale relaties, psychische gezondheid en zorg voor de kinderen. ‘’Of en welk thema aan bod komt, bepalen de ervaringsdeskundigen samen met de bezoekers’’, vertelt Van Vugt. “Die invloed is belangrijk. Het zorgt dat bezoekers gemotiveerd zijn om aan de bijeenkomst deel te nemen.”

Een voorbeeld van een activiteit is ‘Het Kiemuur kookt’. In samenwerking met de stichting Tilburgse Voedselbank leren bezoekers met een kleine portemonnee een gezonde maaltijd te koken. Voor ‘Het Kiemuur familie’ worden uitdrukkelijk familieleden, mantelzorgers en andere betrokken uitgenodigd. De goede bezoekerscijfers van deze Kiemuren laat zien hoe belangrijk deze contacten voor de bezoekers zijn.

Medewerkers dragen bij aan het succes

De medewerkers zijn erg belangrijk voor het succes van Het Kiemuur. Zij weten waar ze het over hebben, vanwege hun eigen ervaring met lichamelijke of psychische klachten en/of verslaving, en zijn opgeleid om deze eigen ervaringen in te zetten voor anderen. Dit maakt het voor hen mogelijk om een brugfunctie te vervullen voor kwetsbare mensen in de wijk. Van Vugt: “Dit doen de ervaringsdeskundigen tijdens De Kiemuren, maar ook gaan zij samen met hulpverleners de wijk in om in gesprek te gaan met andere kwetsbare mensen. Juist doordat zij op gelijkwaardig niveau kunnen communiceren, vinden zij vaak een ingang die voor de hulpverlening onvindbaar was.”

De ervaringsdeskundigen zijn op tal van terreinen actief. Zij ondersteunen inwoners op individueel niveau, helpen bij het opbouwen van wijknetwerken en adviseren gemeenten over de toegankelijkheid van voorzieningen. Ook organiseren zij buurtgesprekken over psychische kwetsbaarheid en nemen zij samen met organisaties en professionals deel aan leerkringen in de wijk, gericht op het verbeteren van de samenwerking in de wijk. Zo dragen De Kiemuren op verschillende manieren bij aan destigmatisering en aan meer ervaringsdeskundige expertise in de wijk.

Ontkiemen

“Het Kiemuur gaat altijd door, ook op feestdagen of wanneer er maar een paar bezoekers zijn,” aldus Van Vugt. Het is daarmee een stabiele plek in de wijk waar mensen binnen kunnen stappen voor ontmoeting, ondersteuning en persoonlijke groei. “Het Kiemuur is een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je kunt ontkiemen.” Bezoekers geven aan dat hun herstel pas echt begon toen zij Het Kiemuur gingen bezoeken. Het opent de deuren naar persoonlijke groei en meer participatie. Daarmee is Het Kiemuur een aanwinst in het sociaal domein.

>Meer informatie

Het Kiemuur doet mee aan het project Welkom in ons buurthuis van Platform31. In dit project bezoekt Platform31 vier verschillende ontmoetingscentra om in gesprek met deelnemers helder te krijgen hoe buurtcentra meer verwelkomend kunnen zijn voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2658 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail