Grote rol voor docenten bij herkennen van depressie onder jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

4 oktober 2021 – In het voortgezet onderwijs zitten in elke klas van 25 leerlingen ongeveer vijf leerlingen met verhoogde depressieve klachten. Docenten kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van deze leerlingen. Maar menig docent weet niet goed of, en hoe er ingegrepen kan worden. Daartoe heeft Denise Bodden externe link, psycholoog aan de Universiteit Utrecht, met collega Marieke van den Heuvel (Christelijke Hogeschool Ede) en masterstudenten Pedagogiek een brochure ontwikkeld. Bodden: “We zien dat docenten geholpen zijn met kennis en tips over hoe ze kunnen omgaan met depressie onder jongeren.”

De Utrechtse psychologe merkt op dat er sinds de coronacrisis een stijgend aantal jongeren met depressieve klachten is. Docenten ervaren dat ook in hun klas, maar weten lang niet altijd hoe ze hier mee om kunnen gaan. Bodden: “Terwijl docenten een belangrijke schakel kunnen zijn in herkenning van depressieve klachten bij hun leerlingen, blijken ze zich onthand te voelen om de leerling te benaderen. Ze laten het bijvoorbeeld na om de leerling aan te spreken, uit angst om het voor die jongere alleen maar erger te maken.”

Interviews docenten
Bodden en haar collega’s interviewden, ter verkenning, enige docenten. “Uit die interviews bleek dat er vooral behoefte was aan meer informatie over het herkennen en signaleren van depressie. Meer nog dan het doorverwijzen en de hulpverlening. Herkennen en signaleren is dan ook de focus in onze brochure geworden.”

Dit is iets wat iedere docent een keer zou moeten lezen.

Bespreekbaar
De brochure ‘Depressiepreventie op school’ is te vinden op de website van Orthopedagogiek. Er staan onder meer diverse handreikingen hoe de docent uit het voorgezet onderwijs kan reageren op een jongere als er een vermoeden is van depressieve klachten. De gouden regel? Bodden: “Maak het bespreekbaar. Ga het gesprek met de leerling niet uit de weg: overwin je aanvankelijke terughoudendheid.”

“Duidelijk en bruikbaar”
De brochure is geëvalueerd door, en inmiddels verspreid onder, enige docenten. Zij bleken erg te spreken over Boddens handreiking. Een greep uit de reacties:
 “Dit is iets wat iedere docent een keer zou moeten lezen, en zeker de mentoren. Goed, kort en krachtig.”
“Duidelijk en bruikbaar. Ik vond het prettig dat diverse onderwerpen waar ik nog twijfels over had of vragen over had aan bod kwamen.

Bron: uu.nl

Dit bericht is 4509 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail