Grootste GGZ-instelling Parnassia in de problemen door miljoenentekort

Facebooktwitterlinkedinmail

16 juli 2019 – Parnassia,  instelling voor geestelijke gezondheidszorg, met ruim 13.500 medewerkers de grootste zorginstelling van Nederland, zit in financiële problemen. Het tekort is in 2018 opgelopen tot ruim 29 miljoen euro, zo meldt het AD.  

De financiële problemen zijn vooral ontstaan doordat zorgverzekeraars en gemeenten de geleverde zorg (nog) niet hebben betaald.

Negatief resultaat
De financiële problemen werden recent bekend  door een alarmerende interne mail van het bestuur aan de personeel van de Parnassia-groep waarin gesteld wordt dat de organisatie een dergelijk negatief resultaat niet nóg een jaar kan dragen. Dit leidde tot grote onrustigheid bij de medewerkers het personeel bij wie de werkdruk toch al hoog is. De Parnassia-groep kampt, net als veel andere zorginstellingen, met een groot personeelstekort.

Personeel onder druk
Met bezuinigingen op de administratieve lasten maar ook op het inhuren en opleiden van personeel hoopt Paranassie het tij te keren.  Het vaste personeel is echter bezorgd dat daardoor de werkdruk alleen maar toeneemt. .
Stephan Valk, voorzitter van de Raad van Bestuur schat dat de Parnassia ‘tussen de 40 en 50 miljoen euro aan onnodige administratieve lasten kwijt is.’ en wil dat landelijk ‘de buitensporige administratieve en verantwoordingseisen’ drastisch worden beperkt.

Twee procent krimp
Naar schatting van de vakbond FNV zorg en welzijn zullen er tussen de 200 en 300 formatieplaatsen bij het administratief en niet aan zorg gerelateerd personeel dit jaar moeten gaan verdwijnen, geeft Parnassia niet aan.  Dat is twee procent van het hele personeelsbestand van 13.500 medewerkers een krimp van twee procent. Parnassia stelt voldoende weerstandsvermogen te hebben om het financieel tekort dit jaar  te dragen en hoopt volgend jaar weer een positief resultaat te kunnen boeken.

De Parnassia Groep is ontstaan door een fusie van het Rotterdamse Antes en de Haagse Parnassia Groep. Door de fusie zijn bekende regionale instellingen zoals Bouman, Delta, Bavo Europoort en Parnassia onder één bestuur gekomen.

Zelf kijkt Parnassia met vertrouwen naar de toekomst zo blijkt uit het jaarbericht over 2018.

Dit bericht is 5429 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail