MIND wil verbod op stroomstootwapen in ggz-instellingen

Facebooktwitterlinkedinmail

27 november 2019 – Vrijdag 15 november jl. maakte minister Grapperhaus bekend voorbereidingen te treffen om het stroomstootwapen (de taser) als extra geweldsmiddel voor de politie in te voeren. Ook heeft de minister besloten dat deze taser door de politie binnen een ggz-instelling ingezet mag worden. MIND is tegen elke vorm van geweld tegen mensen met een psychische aandoening en roept de minister op de inzet van de taser in de ggz te verbieden.
 
MIND wil dat de minister zijn besluit op dit punt herziet en dat de taser verboden blijft binnen een ggz-instelling. Het gaat hier om mensen die zorg nodig hebben, niet om criminelen. Deze kwetsbare mensen moeten kunnen rekenen op veilige en beschermende omgeving. Het inzetten van de taser binnen een ggz-instelling is de overtreffende trap van geweld.

De minister negeert hiermee de aanbeveling van het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties aan Nederland om de taser binnen ‘mental health institutions’ te verbieden. MIND is door de minister voorafgaand aan zijn besluit niet gehoord. Onder onze achterban van meer dan 100 landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties en cliënten- en familieraden in de ggz is dus geen draagvlak..

Gezondheidsrisico’s kwetsbare groepen
Bovendien zijn er gezondheidsrisico’s. Uit het WODC/NIVEL-rapport over de gezondheidseffecten van de taser, blijkt het onverstandig om een stroomstootwapen toe te passen op mensen met een kwetsbare gezondheid. Voor vele mensen met psychische problemen geldt dat zij naast hun mentale gesteldheid ook een slechtere lichamelijke gezondheid kennen. Daaronder hartklachten als gevolg van medicatiegebruik en door overmatig alcohol- of drugsgebruik.

MIND heeft de commissie voor Justitie en Veiligheid gevraagd om reactie en de minister op te roepen onze eisen in te willigen.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 3355 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail