Zilveren Kruis moet declaraties ADHD-geneesmiddel dexmethylfenidaat alsnog vergoeden

Facebooktwitterlinkedinmail

13 januari 2023 –  Zorgverzekeraar Zilveren Kruis moet declaraties van verzekerden van ADHD-geneesmiddel dexmethylfenidaat uit het verleden alsnog vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bevestigd. De zorgverzekeraar vergoedde het geneesmiddel in het verleden niet, totdat het gerechtshof in november 2022 bepaalde dat dit wel moest. In dit kort geding beslist de voorzieningenrechter dat de zorgverzekeraar de declaraties ook van voor november 2022 moet vergoeden. 

In dit kort geding staat de zorgverzekeraar tegenover de Regenboog Apotheek die in Alkmaar is gevestigd. Deze apotheek bereidt en levert als enige in Nederland het ADHD-geneesmiddel dexmethylfenidaat. Zilveren Kruis weigerde dit geneesmiddel aan hun verzekerden te vergoeden. In een eerder kort geding wilde de apotheek dat Zilveren Kruis veroordeeld zou worden om het geneesmiddel alsnog aan haar verzekerden te vergoeden als zij dit door hun arts voorgeschreven hebben gekregen. Volgens de apotheek is gebleken dat andere geneesmiddelen soms onvoldoende effectief zijn of te veel bijwerkingen hebben. De voorzieningenrechter heeft de vordering toen afgewezen omdat de zaak te complex is voor behandeling in kort geding.

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 1 november 2022 echter dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen van Regenboog Apotheek zou toewijzen. Daarom veroordeelde hij Zilveren Kruis tot het vergoeden van het geneesmiddel onder een aantal voorwaarden. In dit kort geding gaat het over de uitleg van de beslissing van het hof. Geldt die veroordeling van Zilveren Kruis alleen voor nieuwe gevallen, dus ná 1 november 2022 (standpunt Zilveren Kruis), of geldt de veroordeling ook op de al eerder verleende zorg door Regenboog Apotheek (standpunt Regenboog Apotheek)?

Oordeel voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland oordeelt allereerst dat partijen het erover eens zijn dat declaraties vanaf 1 november 2022 moeten worden vergoed. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat uit de uitspraak van het gerechtshof onmiskenbaar blijkt dat Zilveren Kruis de verplichting tegenover haar verzekerden heeft om ook de declaraties uit het verleden alsnog te vergoeden.

Dwangsom
Het hof heeft Zilveren Kruis in november een dwangsom opgelegd van 2500 euro voor iedere keer dat de verzekeraar niet aan de veroordeling voldoet. De voorzieningenrechter oordeelt nu dat het hof hiermee het financiële belang van de Regenboog Apotheek wil beschermen. Als er geen dwangsom zou worden opgelegd, zou Zilveren Kruis wellicht niet aan het arrest voldoen en dan zou de situatie zich blijven voordoen dat patiënten een drempel ervaren om dexmethylfenidaat af te nemen. De dwangsom was bedoeld om Zilveren Kruis ertoe te bewegen haar vergoedingsbeleid aan te passen zodat Regenboog Apotheek geen financiële schade vanaf 1 november lijdt.

De voorzieningenrechter concludeert dat de dwangsom geen betrekking heeft op gevallen van voor 1 november 2022. De verzekerden die in het verleden medicijnen van de apotheek hebben gekregen, hebben daarvoor inmiddels betaald. Daarom kan met de dwangsom geen financiële schade voor de Regenboog Apotheek over het verleden worden voorkomen. Zodoende oordeelt de voorzieningenrechter dat de dwangsom alleen is gekoppeld aan de gevallen van na 1 november 2022.

Bron: rechtspraak.nl

Dit bericht is 1323 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail