Aan de slag met transfermechanisme voor terugdringen wachttijden GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

16 januari 2021 – De aanpak van de wachttijden in de GGZ in een urgent thema, waar de landelijke Stuurgroep Aanpak Wachttijden GGZ  (die bestaat uit de Nederlandse ggz, MEERggz, Zorgverzekeraars Nederland en MIND) al sinds eind 2018 mee bezig is. We hebben – ondanks de vele inspanningen met elkaar – nog niet kunnen bereiken dat overal cliënten binnen de Treeknorm in behandeling kunnen worden genomen. In sommige regio’s blijken de knelpunten om tot een oplossing daarvoor te komen hardnekkig.

Transfermechanisme
In het bestuurlijk overleg wachttijden GGZ van 8 december jl. hebben we met de staatssecretaris afgesproken dat we ons tot het uiterste zullen inspannen om de wachttijden onder controle te krijgen en terug te dringen. Het herverdelen van cliënten op die wachtlijsten is daarvoor één van de oplossingen. We hebben toegezegd dat de grootste aanbieders met wachttijden die langer zijn dan de Treeknorm een transfermechanisme in hun regio tot stand gaan brengen.

Moet ik aan de slag?
Heeft u wachttijden die langer zijn dan de Treeknorm en bent u de grootste GGZ-aanbieder in uw regio, dan verwachten wij dat u het voortouw neemt om een transfermechanisme op te zetten in de eigen regio. Met het transfermechanisme spannen verwijzers, aanbieders en financiers zich in om cliënten tijdige en passende zorg te bieden. Met de staatsecretaris is afgesproken dat in elk regio een transfermechanisme wordt ingericht voor eind maart 2021.

Hoe dan?
Hoe zet je zo’n transfermechanisme op? Wie zijn daarvoor nodig? Hoe informeer ik verwijzers en cliënten daarover? Wat is de rol van de zorgverzekeraar? We begrijpen dat er heel wat vragen bij u opkomen. In Rotterdam is al ervaring opgedaan met zo’n transfermechanisme. Op ons verzoek delen de partijen in Rotterdam met u hoe zij het hebben aangepakt en wat de effecten zijn. Op vrijdag 22 januari 2021 presenteren zij tussen 10:00 en 12:00 uur  in een webinar hun aanpak en kunt u hen uw vragen voorleggen.

Mee doen?
Dat kan heel gemakkelijk. U meldt zich aan door uw naam, functie en organisatie te mailen naar info@wegvandewachtlijst.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van uw deelname.

Dit bericht is 2265 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail