Video: GGZ Oost Brabant maakt het denken over suïcide bespreekbaar

Facebooktwitterlinkedinmail

suicide

18 maart 2016 –  GGZ Oost Brabant beschouwt de zorg voor mensen die suïcidaal gedrag vertonen als een belangrijk speerpunt. Daarom zijn vrijwel alle cliëntgebonden medewerkers in 2015 getraind in het bespreekbaar maken van suïcidaliteit, in 2016 krijgt dit een vervolg.

De vervolgtraining suïcide preventie is een blended training voor teams. Medewerkers volgen eerst een online module, met theorie over o.a. de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag en achtergrondinformatie over suïcide. De online module  (e-learning) is ontwikkeld met de GGZ-instellingen uit A59 Coöperatief (vijf instellingen waarvan cliënten wonen in de regio langs de snelweg A59: Reinier van Arkel, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant en GGZ Oost Brabant).

Het tweede deel is een trainingssessie waarin gespreksvaardigheden worden geoefend aan de hand van verschillende casussen. In een rollenspel met een trainingsacteur komen verschillende aspecten aan bod: doorvragen, een luisterend oor bieden, niet in de bekende valkuil stappen door te snel hulp te willen bieden. De hulpverleners krijgen direct feedback op hun verbale en non-verbale reacties. De trainers zijn collega’s die daarvoor door prof.dr. Ad Kerkhof zijn opgeleid.

GGZ Oost Brabant wil met de trainingen een klimaat scheppen waarin mensen voelen dat over suïcidaliteit en/of over hulp bij vrijwillige levensbeëindiging, kan worden gepraat. Behalve gespreksvaardigheden vergt dit ook een open houding van iedereen, van psychiaters en psychologen tot verpleegkundigen en therapeuten en van zogeheten ‘gatekeepers’, medewerkers die in contact komen met cliënten maar geen hulpverlener zijn.

Bekijk de video van Stichting 113online, deze film gaat gebruikt worden tijdens landelijke uitwisselbijeenkomsten over suïcidepreventie met andere GGZ-instellingen. In de video zie je hoe medewerkers van GGZ Oost Brabant hun gespreksvaardigheden oefenen met behulp van rollenspelen.

Gedachte over zelfdoding? Praat erover. Bel 0900-0113 of kijk op 113online voor zelfhulp, therapie of chat

Bron: ggzoostbrabant.nl 

Dit bericht is 3200 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail

Een reactie

Het is niet meer mogelijk te reageren