Ggz-aanbieders publiceren info over kwaliteit

Facebooktwitterlinkedinmail

kwaliteit, toezicht

18 november 2016 – Ggz-aanbieders gaan informatie geven over de behandeling en de kwaliteit van zorg die zij bieden. Vrijgevestigden en instellingen doen dat in een eigen kwaliteitsstatuut. Die informatie is belangrijk voor mensen die naar de psycholoog of psychiater willen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat ggz-aanbieders het statuut op hun website moeten publiceren, of, als zij geen website hebben, op een andere manier aan cliënten beschikbaar moeten stellen.

Aanbieders en verzekeraars hebben samen een model-kwaliteitsstatuut opgesteld voor de gespecialiseerde ggz en de basis-ggz. De branchepartijen hebben afgesproken dat iedere zorgaanbieder in de curatieve ggz vanaf 1 januari 2017 over een zelf ingevuld kwaliteitsstatuut moet beschikken. Daarin geven psychologen, psychiaters en ggz-instellingen aan voor welke problematiek je bij hen terecht kunt, en hoe zij de kwaliteit van de zorg waarborgen.

Voor cliënten is het van groot belang vooraf inzicht te krijgen in de manier waarop de zorgaanbieder de zorg levert. Daarom schrijft de NZa voor dat alle zorgaanbieders in de curatieve ggz hun kwaliteitsstatuut per 1 januari publiceren. Als een zorgaanbieder geen website heeft, mag het ook op een andere manier. Denk aan een folder die de aanbieder aan de cliënt kan mailen of een geprinte versie in de wachtkamer.

Met het statuut is wettelijk geborgd dat aanbieders informatie geven over de kwaliteit van de zorg die zij bieden. Deze informatie is belangrijk voor mensen die ggz-hulp zoeken. Daarom gaat de NZa volgend jaar actief controleren of zorgaanbieders daadwerkelijk hun kwaliteitsstatuut openbaar maken. Een zorgaanbieder moet zijn kwaliteitsstatuut ggz registreren via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Daarnaast betrekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het kwaliteitsstatuut in het toezicht op de ggz.

 Bron: nza.nl

Dit bericht is 2806 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail