Meer maatwerk meerjarenplan beschermd wonen

Facebooktwitterlinkedinmail

Beschermd_Wonen

17 november 2016 – Een persoonsgerichte aanpak, gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, rekening houdend met wat een ieder zelf nog kan of niet meer kan. Dat is waar GGZ Nederland aan wil bijdragen in het sociaal domein, zo staat te lezen in de brief van de brancheorganisatie aan de commissie Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer. De commissie spreekt deze week over het sociaal domein met minister Plasterk. 

GGZ Nederland stelt dat er ketenzorg nodig is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met hulp en ondersteuning op meerdere levensdomeinen. En om maatwerk te bieden is een integrale blik en gezamenlijke aanpak van problemen nodig. GGZ Nederland wil daarom een meerjarenplan voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In dit plan moet onder meer gekeken worden naar de bouw van voldoende woningen, landelijke toegang en toereikende dagbesteding. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen verschillende (zorg)organisaties, en ook samenwerking tussen diensten binnen gemeenten zoals schuldhulpverlening en zorg.

Daarnaast vraagt een integrale aanpak om investeringen in preventie, begeleiding, dagbesteding, schulphulpverlening en het voorkomen van huisuitzettingen. Het is daarom van belang dat duidelijk is waar zorggeld dat gemeenten niet hebben uitgeven voor bedoeld was, zodat het niet verdwijnt uit het sociaal domein. Gemeenten hielden samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Verrekend met een tekort van 400 miljoen voor werk en inkomen gaven de gemeenten per saldo dus 800 miljoen euro minder uit aan taken in het sociaal domein dan begroot door het Rijk.

U vindt de brief in de bijlage.

Dit bericht is 3411 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail