In Nederland gaat relatief veel geld naar psychische zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

Veel-geld

4 december 2015 – Nederland geeft naar verhouding vrij veel geld uit aan korte opnames voor psychische problemen en gedragsstoornissen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het vrijdag gepubliceerd. Volgens het CBS heeft Nederland naar verhouding “een ruim en open aanbod” aan behandelingen.De cijfers kijken overigens naar het jaar 2011. 

Van elke euro die wordt uitgegeven aan ziekenhuisopnames, gaat 23 cent naar de behandeling van psychische klachten. In andere westerse economieën is dat gemiddeld 9 cent. Zo geeft Duitsland 13 cent per euro uit en Zweden zeven cent. Van dezelfde ziekenhuis-euro geeft Nederland iets meer dan 10 cent uit aan hart- en vaatziekten en iets meer dan 5 cent aan kanker.

Schermafbeelding 2015-12-04 om 08.35.38bron CBS

14 miljard naar uitgaven psychische en gedragsstoornissen

In 2011 gaf Nederland 67 miljard euro (internationale definitie) uit aan gezondheidszorg. Daarvan was 14 miljard (21 procent) toe te rekenen aan psychische en gedragsstoornissen. Hieronder vallen dementie, verstandelijke handicaps, depressies, stemmingsstoornissen, stoornissen door alcohol en drugs of persoonlijkheidsstoornissen. In Duitsland wordt 11 procent van de uitgaven gebruikt voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen.

Het merendeel van dat geld, 14 miljard euro, voor psychische en gedragsstoornissen gaat naar behandeling met langdurige zorg. Het gaat hier vooral om zorg voor patiënten met dementie en om verstandelijk gehandicapten. Daarnaast nemen ook poliklinische en ambulante behandelingen en geneesmiddelen een deel van de uitgaven op zich.

Internationale definitie: behandelingen korter dan een jaar

In de internationale vergelijking van de uitgaven aan behandeling van psychische en gedragsstoornissen beperkt de OESO zich tot de uitgaven aan behandeling met een kortdurende opname in een instelling of ziekenhuis. Het gaat hier om behandelingen die korter dan een jaar duren. In Nederland is dat 27 procent is van alle uitgaven aan psychische en gedragsstoornissen. Dat was in 2011 bijna 4 miljard euro. Het merendeel van deze uitgaven komt voor rekening van gespecialiseerde GGZ instellingen Deze instellingen worden bij de internationale vergelijkingen tot de ziekenhuissector gerekend. In algemene en academische ziekenhuizen gaat het slechts om 3 procent van de uitgaven.

Schermafbeelding 2015-12-04 om 08.46.13bron CBS

Groei aanbod behandelingen en groei patiënten

Door de zorg voor psychische aandoeningen in te perken tot zorg met -korte- opname in ziekenhuizen of instellingen, heeft de internationale vergelijking voornamelijk betrekking op de uitgaven van de GGZ sector, en nauwelijks op de uitgaven van de ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Het relatief hoge aandeel van 23 procent voor psychische en gedragsstoornissen zoals de OESO signaleert is in lijn met de ontwikkelingen die in de GGZ sector al langer zijn waargenomen.

Nederland heeft in vergelijking met andere landen een ruim en open aanbod. Sinds 2000 is de ambulante zorg toegenomen, terwijl de klinische zorg niet af nam. In andere landen is bijvoorbeeld het aantal bedden voor opnamen sterker gedaald dan in Nederland. Daarnaast nam het gebruik van geestelijke gezondheidszorg toe. De uitgavengroei weerspiegelde zo vooral de groei van het aantal behandelingen en cliënten.

Uit de recentere cijfers van het CBS over de zorguitgaven voor de GGZ sector (alle aanbieders, inclusief ambulante zorg en langdurige zorg) blijkt overigens dat de uitgaven sinds 2012 nog wel toenemen, maar niet meer zo sterk.

Al met al geeft Nederland 4252 euro per inwoner uit aan gezondheidszorg. Alleen Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten staan boven Nederland. Turkije geeft 780 euro per inwoner uit, het minste van alle landen binnen de OESO.

Bron: nu.nl / cbs.nl 

Dit bericht is 4322 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail