Eigen ervaringen delen helpt bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

29 mei 2023 – Als professional je eigen ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling delen is niet vanzelfsprekend. Toch staan zowel cliënten als (aankomend) professionals hier positief tegenover en menen zij dat dit van meerwaarde is voor cliënten. Professionals die hun eigen ervaringen met huiselijk geweld en kindermishandeling delen, bouwen namelijk makkelijker een vertrouwensband op met cliënten, sluiten aan bij wat cliënten nodig hebben en kunnen een positief voorbeeld en hoop aan cliënten geven.

Voor professionals zelf draagt het bij aan een diepere verwerking en herstel. En het geeft voldoening om de eigen negatieve ervaringen om te zetten in iets positiefs voor een ander. Voor de teams waar deze professionals in werken, levert dit eveneens een verrijking op.

Ervaringskennis moet bijdragen aan verwerking en herstel cliënt

Wel zijn er enkele voorwaarden. Zo moet het inzetten van de ervaringskennis in het belang van cliënten zijn: het moet bijdragen aan verwerking en herstel. Professionals kunnen dit het beste bepalen op basis van intuïtie en inschatting van de behoeften van cliënten. Daarnaast moeten professionals hun eigen ervaringen voldoende verwerkt hebben. Zodat het risico op valkuilen zoals projectie en vermenging van beleving en emoties tussen cliënten en professionals zo klein mogelijk is. Belangrijk daarbij is dat er visie, draagvlak en kaders zijn binnen de organisaties waar deze professionals werken. Dit helpt een veilig klimaat en ruimte voor reflectie te creëren om ervaringskennis in te zetten.

Het onderzoek is uitgevoerd door TNO en de Haagse Hogeschool. Zij hebben samen met studenten, professionals en (ex-) cliënten onderzocht of en hoe deze ervaringskennis van professionals zinvol benut kan worden in de hulp aan gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Daarnaast is onderzocht hoe organisaties en beroepsopleidingen (aankomend) professionals hierbij kunnen ondersteunen. In het rapport ‘Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling’ zijn alle aanbevelingen te lezen.

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 1760 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail