Drugstest door politie kan mensen met ADHD onterecht als overtreders neerzetten

Facebooktwitterlinkedinmail

11 augustus 2017 – Impuls & Woortblind, de vereniging voor mensen met AD(H)D , dyslexie en dyscalculie voert al een paar weken een correspondentie met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de nieuwe drugstest.

Tot op heden is er nog geen bevredigend antwoord. Als dat uitblijft volgt verdere actie, zoals een WOB verzoek. We willen niet wachten tot de eerste persoon met ADHD die volgens voorschrift medicatie neemt in de problemen komt door de nieuwe speekseltest.

Samenvatting
Hieronder een samenvatting van de correspondentie met het ministerie:
Op 5 juli heeft Impuls & Woortblind voorzitter Rob Pereira bij het ministerie de vraag neergelegd of de drugtest mogelijk problemen kan geven voor mensen die medicatie krijgen van de arts. Mensen met ADHD krijgen regelmatig medicatie voorgeschreven waar dexamfetamine in zit waardoor ze positief getest kunnen worden bij zo’n drugstest. Dit terwijl de medicatie hen helpt beter te functioneren in het algemeen maar ook in het verkeer. Zijn vraag was daarbij ook of een schriftelijke verklaring van de arts over voorgeschreven gebruik van dexamfetamine wellicht volstaat voor deze mensen.

Het antwoord op deze vraag vanuit het ministerie was niet positief: “In antwoord op uw bovengenoemde vraag deel ik u het volgende mee. Voor amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA, MDA, cocaïne, opiaten (morfine/heroïne), cannabis (THC) en GHB-achtige stoffen gelden wettelijke limieten. Voor een combinatie van drugs of een combinatie van drugs met alcohol gelden nullimieten. Het gebruik van deze psychoactieve stoffen in het verkeer beïnvloedt het rijgedrag namelijk negatief en verhoogt daardoor de kans op betrokkenheid bij ongevallen. De speekseltester kan ook in het geval van medicijnen met één of meer van deze stoffen aangeven dat iemand de limiet heeft overschreden.”

Rob Pereira: “Helaas kan ik het op wetenschappelijke gronden niet met u eens zijn: er is een grote hoeveelheid literatuur die laat zien dat bij mensen met ADHD de rijvaardigheid bij therapeutisch gebruik juist TOENEEMT. Ook de afgelopen week waren er weer twee nieuwe artikelen die dit aantonen! Graag zou ik met u een keer van gedachten willen wisselen over het specifieke probleem bij volwassenen die juist gestimuleerd worden om netjes hun medicatie te gebruiken in het verkeer om ongelukken te voorkomen. Dit in tegenstelling tot ongediagnosticeerde mensen met ADHD of ADHD’ers die zich niet aan hun medicatie houden en een groter gevaar op de weg zijn. De verkeerden worden zo gestraft en de slechten beloond, zeer onterecht. Ik zou hopen dat zij met de juiste medicatie en een brief van hun arts/ de autoriteiten gevrijwaard zijn van onterechte beschuldiging van wangedrag op de weg. Graag op korte termijn uw reactie, wij krijgen veel vragen van ongeruste leden over dit punt.”

Het ministerie: “In antwoord op uw vervolgmail van 24 juli jl. deel ik u mee dat er in de huidige wetgeving geen uitzonderingen bij medicijngebruik zijn gemaakt. De wetgever heeft zich bij het opstellen van deze regelgeving gebaseerd op rapporten van een adviescommissie, waar een groot aantal experts – waaronder toxicologen – aan hebben deelgenomen. Zij hebben consensus bereikt over een lijst met drugs en grenswaarden waarboven de rijvaardigheid negatief beïnvloed wordt.
Het maakt voor de risico’s in het verkeer niet uit wat de reden is voor het gebruik van de middelen. Ook als het om medische redenen is, kan de rijvaardigheid afnemen. Omdat de wet tot doel heeft om het verkeer veiliger te maken, is net als nu het geval, geen uitzondering gemaakt voor deze gebruikers. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd.”

WORDT VERVOLGD
Het is duidelijk dat er bij het ministerie van Veiligheid en Justitie weinig kennis is over en begrip is voor mensen met ADHD die dexamfetamine gebruiken om beter te functioneren.
Impuls & Woortblind neemt uiteraard geen genoegen met bovenstaande antwoorden. Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.

Meer informatie over de test en de maximale waarden per stofsoort vind je hier.

Bron: impulsenwoortblind.nl

Dit bericht is 5187 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail