handreiking, zelfmanagement bij autisme

22 december 2023 – De succesvolle Handreiking Zelfmanagement bij Autisme is in 2023 vernieuwd! Nieuwe hulpmiddelen zijn toegevoegd, een groot aantal van de hulpmiddelen uit de vorige versie zijn behouden en enkele (verouderde) hulpmiddelen zijn verwijderd. De Handreiking is gratis te downloaden via: www.nipa-autismeproducten.nl. Voor mensen met autisme door mensen met autisme  De Handreiking Zelfmanagement…

zelfmanagement, autisme

4 oktober 2021 –  Ruim 100 mensen namen deel aan het eerste online NIPA-najaarscongres over zelfmanagement bij autisme op 17 september jl..Tijdens dit congres keken we naar zelfmanagement bij autisme in relatie tot de cliënt en diens omgeving, de hulpverlener, de ggz en ook financiering, maatschappij en zelfs taal. Een aspect dat veelvuldig op meerdere…

zelfmanagement bij autisme

30 oktober 2020 – Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Het NIPA bracht samen met Lister en Parnassia Groep een publicatie en handreiking uit over zelfmanagement bij autisme. Zoektocht naar jezelf De publicatie is getiteld: Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de ggz. Maurits Beenackers van Lister en…

4 augustus 2018 – Ervaringsdeskundigen die patiënten helpen met zelfmanagement kunnen het aantal heropnames na een acute psychiatrische crisis verminderen. Dit lijkt het resultaat van gerandomiseerd onderzoek van Sonia Johnson e.a. dat in The Lancet staat, zo meldt Medisch Contact De Britse onderzoekers includeerden 441 mensen die onder behandeling van een crisisteam waren. Na ontslag…

10 januari 2017 – In samenspraak met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ en hun cliënten ontwikkelde het Trimbos-instituut de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement. Bij huisartsen en hulpverleners in de generalistische basis GGZ (gbggz) komen steeds meer mensen in zorg met chronische psychiatrische klachten. Voorheen waren zij langdurig cliënt van de specialistische GGZ. Voor…

16 februari 2016 – Shared decision making: luisteren, doorvragen en op basis daarvan samen met de cliënt en zijn naasten een beslissing nemen over de meest passende behandeling. Overal wordt gezamenlijke besluitvorming nadrukkelijk genoemd. Kijk naar de nieuwe handreikingen die in de maak zijn voor de meest voorkomende psychische stoornissen. Of naar de Agenda voor gepast…