zelfmanagement bij autisme
30 oktober 2020 – Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Het NIPA bracht samen met Lister en Parnassia Groep een publicatie en handreiking uit over zelfmanagement bij autisme. Zoektocht naar jezelf De publicatie is getiteld: Zoektocht naa…

16 februari 2016 – Shared decision making: luisteren, doorvragen en op basis daarvan samen met de cliënt en zijn naasten een beslissing nemen over de meest passende behandeling. Overal wordt gezamenlijke besluitvorming nadrukkelijk genoemd. Kijk naar de nieuwe handreikingen die in de maak zij…