Domeinoverstijgend samenwerken aan verward gedrag in het onderwijs

Facebooktwitterlinkedinmail

9 mei 2018 – Dit najaar starten 13 projecten met het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag. In alle projecten staat het perspectief van ervaringsdeskundigen centraal en hebben ze een expliciete rol.

In de praktijk kunnen professionals uit het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein allemaal te maken krijgen met mensen die verward gedrag laten zien. Omgaan met verward gedrag gaat over goed contact tussen mensen. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein, tussen opleidingen en opleidingsniveaus én natuurlijk samenwerking met de mensen die verward gedrag vertonen en hun omgeving. De leefwereld van mensen die verward gedrag vertonen, moet daarbij altijd centraal staan. Daarom is het belangrijk dat opleidingsinstellingen aandacht besteden aan rolarticulatie en hun studenten leren om voorbij de grenzen van hun eigen domein te (durven) kijken.

Mbo, hbo en bij-/nascholing

De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of op bij- en nascholingsprogramma’s. Zo wordt bijvoorbeeld aan de Hogeschool Rotterdam een minor ontwikkeld voor de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-Recht en Integrale Veiligheid waarin studenten leren interprofessioneel samen te werken rondom mensen met verward gedrag.

Expertmeeting

De projecten worden gefinancierd door het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. In juni 2017 heeft een expertmeeting plaats gevonden waarin verschillende stakeholders, zoals het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het Sectoraal Advies College – Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (SAC – HGZO), hebben gebrainstormd over de invulling van de subsidieronde. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u online nalezen.

Meer informatie

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 2892 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail