Depressie Vereniging breidt lotgenotengroepen uit en werkt corona-achterstanden weg

Facebooktwitterlinkedinmail

14 januari 2022 – De Depressie Vereniging is in het najaar van 2021 met ‘coronasteun’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met een actie om de snel groeiende wachtlijsten voor lotgenotengroepen weg te werken. Meer dan 140 ervaringsdeskundigen hebben zich dankzij de campagne ‘Jouw ervaring is waardevol!’ gemeld om nieuwe lotgenotengroepen op te starten en te coördineren. Gedurende 2022 zullen de wachtlijsten naar verwachting grotendeels weggewerkt worden.

Voordat de coronacrisis in het voorjaar van 2020 uitbrak, was al sprake van een toename van aanmeldingen voor de lotgenotengroepen van de Depressie Vereniging. Deze groepen worden lokaal door heel Nederland met regelmaat georganiseerd en begeleid door vrijwillige gespreksbegeleiders die zelf ook ervaring met depressie hebben. Mensen met depressieklachten die deelnemen aan deze groepen, geven aan dat dit een belangrijke bijdrage levert aan hun herstel. Deelnemers ervaren herkenning en het biedt hun steun en begrip. De coronamaatregelen in 2020 en 2021 zorgden echter voor een snel oplopende wachtlijst. Enerzijds kon de vereniging geen nieuwe leden opleiden tot groepsbegeleider omdat de opleiding fysiek wordt gegeven, anderzijds liepen de aanvragen voor lidmaatschap en deelname plotseling sterk op.

De coronamaatregelen hadden ook tot gevolg dat men veel meer tijd thuis moest doorbrengen met weinig mogelijkheden tot afleiding. Voor sommige Nederlanders kwamen hier ook financiële problemen bij of zelfs verlies van betaald werk. Dit heeft geleid tot een toename van mensen die psychische problemen ervaren. Deze mensen wisten de Depressie Vereniging en haar hulpmogelijkheden te vinden. Het aantal wachtenden voor de lotgenotengroepen liep al snel op van ongeveer 300 in het  voorjaar van 2020 naar bijna 900 in het najaar 2021!

De coronasituatie zorgde er daarnaast voor dat de al bestaande lotgenotengroepen niet meer fysiek bij elkaar konden komen en zich moesten verplaatsen naar een digitale omgeving. De Depressie Vereniging heeft deze digitalisering van bestaande groepen ondersteund. Een landelijk netwerk van extra online groepen werd opgezet en het online platform DepressieConnect uitgebreid. Tegelijkertijd bleef de wachtlijst doorgroeien.

Jouw ervaringen zijn waardevol!
Met steun van het ministerie van VWS is de Depressie Vereniging in het najaar van 2021 gestart met de campagne ‘Jouw ervaringen zijn waardevol!’ om nieuwe groepsbegeleiders te werven. Gelukkig kan ook de opleiding tot gespreksbegeleider weer gegeven worden.
Meer dan 140 mensen met depressie-ervaring hebben zich sindsdien aangemeld als nieuwe groepsbegeleider of coördinator. 35 Leden hebben inmiddels al een opleiding gevolgd, de rest volgt de komende maanden.

Een webinar voor bestaande en nieuwe groepsbegeleiders over veerkracht en depressie, gegeven door acteur en schrijver Abbie Chalgoum, werd goed ontvangen en gaf ruimte aan de begeleiders om met elkaar te spreken over hun taak. Joost (53) is zo’n nieuwe begeleider die zich heeft aangemeld naar aanleiding van de campagne: “Ik weet uit eigen ervaring hoe prettig het is om je ervaringen te kunnen delen met anderen die in hetzelfde schuitje zitten en te horen hoe zij omgaan met die soms verwarrende gevoelens. Ik wil om die reden dat nu ook graag organiseren voor andere mensen in mijn eigen regio.”

De Depressie Vereniging kan haar landelijke netwerk komend jaar uitbreiden van 75 naar 100 groepen. Daarmee kunnen 1000 leden regelmatig worden geholpen.

Depressie op de werkvloer
Onder de leden van de vereniging werd een ledenpeiling* gehouden waaruit bleek dat depressie op de werkvloer als belangrijk thema wordt gezien en er behoefte is aan meer informatie hierover. Dus is een begin gemaakt met extra aandacht voor het thema ‘depressie op de werkvloer’. Voor de Depressie Vereniging en het Ministerie van VWS een belangrijk thema: aandacht daarvoor kan voorkomen dat werknemers in een negatieve spiraal belanden wanneer ze in afzondering thuis aan het werk zijn. Via de website en door het geven van webinars en workshops werkt de vereniging hier inmiddels aan.

Bianca, lid van de Depressie Vereniging, besloot afgelopen jaar haar problemen met depressie te delen op haar werk bij Eneco. Niet alleen deelde ze die met haar collega’s, ze uitte haar verhaal ook via sociale media. De reacties waren ronduit positief! In samenwerking met de Depressie Vereniging werd haar verhaal toegevoegd aan de campagne ‘Hey, het is oké’ van het ministerie van VWS.

Begin 2022 zal op de website van de Depressie Vereniging informatie worden opgenomen over depressie op de werkvloer. De website is voor iedereen toegankelijk (https://depressievereniging.nl/).

Bron: persbericht

Dit bericht is 1410 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail