Depressie is eerder een chronische aandoening dan een te genezen ziekte

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie

10 mei 2016 – Vijf jaar na een behandeling voor depressie, angst of emotionele stress zijn Nederlandse patiënten nog steeds niet, qua mentale gezondheid, medicijn- en zorggebruik, geheel vergelijkbaar met patiënten die zo’n episode niet hebben meegemaakt. Van de patiënten met depressie had 57% een tweede episode binnen 5 jaar, zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Dit schrijven Renée Wildeboer, Lucas van der Hoek en Peter Verhaak in de British Journal of General Practice (2016; online 14 april) na analyse van elektronische dossiers van 1080 indexpatiënten met 4156 controlepatiënten uit dezelfde 15 huisartspraktijken tussen 2007 en 2012. De leeftijd van de patiënten bij aanvang van de studie was rond de 48 jaar, twee derde was vrouw.

Patiënten hadden, binnen vijf jaar na een eerste depressie, gemiddeld nog eens 1,1 keer een depressie, voor angst was dat 0,9 en voor emotioneel leed 0,5. Het aantal huisartsbezoeken lag rond de 40% hoger in de indexgroep dan in de controlegroep (ook voor somatische klachten), en vergeleken met de controlegroep waren er meer recepten voor psychofarmacologische behandeling. Over samenhang met ernst van de klachten konden de auteurs geen uitspraak doen; zij wijzen er ook op dat de index-aandoening niet per se de eerste episode hoeft te zijn geweest.

De gegevens laten zien, aldus de onderzoekers, dat met name patiënten met depressie ‘een soort hulpzoekend gedrag ontwikkelen met terugkerende behoefte aan psychische zorg en toenemende behoefte aan fysieke zorg’. Depressie kan daarom beter worden beschouwd als een chronische aandoening dan als een ziekte die genezen kan worden. De POH-ggz zou in zo’n model als ‘case manager’ voor patiënten kunnen fungeren.

Bron: ntvg.nl

Dit bericht is 6821 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail