Denk mee met ontwikkeling standaard Zingeving en spiritualiteit

Facebooktwitterlinkedinmail

19 december 2020 –  Wie psychische problemen heeft, krijgt vaak ook te maken met vragen over zingeving. Wat heeft het leven nog voor zin nu ik mij zo voel? Wat betekent het geloof voor mij in deze fase? Wat maakt het leven zinvol? Zingevingsvraagstukken raken aan de kern van ieders bestaan. Hier aandacht aan geven in de behandeling doet recht aan de waardigheid van de patiënt en de behandelrelatie.

Visie en handvatten voor zingevingsvraagstukken

In de ggz is er behoefte aan visie en handvatten om mensen met een psychische kwetsbaarheid (nog) beter te ondersteunen in zingevingsvraagstukken die zij hebben in relatie tot hun ziekte. Op advies van de kwaliteitsraad start Akwa GGZ daarom met de ontwikkeling van een generieke module over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening.

Deel je mening en draag bij aan de ontwikkeling van de standaard

Wat is jouw ervaring als professional met zingeving en spiritualiteit in de ggz? Hoe bespreek je dit met je patiënt? Hoe verwijs je door? Jouw ervaring is belangrijk voor de ontwikkeling van deze standaard. Geef je op voor het panel en vul direct de vragenlijst direct in.

Een module met praktische handvatten

Prof. dr. A.W. (Arjan) Braam, psychiater & bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, is beoogd voorzitter van de ontwikkelgroep voor deze standaard. De standaard moet patiënten, hun naasten en professionals handvatten geven om aan de slag te kunnen met zingevingsvragen. “Op dit moment is de invulling van het thema zingeving en spiritualiteit erg afhankelijk van de persoon, er is grote praktijkvariatie. De thema’s zijn divers. Hoe ga je ermee om? Wat zijn binnen dit thema professionele grenzen? De nieuwe standaard formuleert hier antwoorden op.”

Aandacht voor zingevingsvraagstukken draagt bij aan persoonsgerichte zorg. Zo komt zingeving in beeld in allerlei fases van psychische hulpverlening: vanaf de eerste gesprekken tot aan het psychiatrisch herstel. “Vanuit de praktijk weet ik dat praten over zingeving aan de ene kant een beetje onwennig kan zijn, maar aan de andere kant liggen zingevingsvragen impliciet al lang op tafel. Cliënten voelen zich gehoord: er is aandacht voor hun eigen verhaal, voor hun perspectief, daarmee wordt de behandelrelatie verstevigd,” vertelt Arjan.

Bron: ggzstandaarden.nl

 

Dit bericht is 1961 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail