GGZE jaarverslag – Werken aan mentale vooruitgang

Facebooktwitterlinkedinmail

27 mei 2021 – 2020 stond vrijwel volledig in het teken van het coronavirus. Het was een jaar met enorm veel impact voor cliënten en hun naasten, maar ook voor medewerkers van GGzE. Het was tijd voor een pas op de plaats en er volgden heel bijzondere en inspannende maanden. Maar ook maanden waar we met trots op terug kunnen kijken over hoe we als GGzE met deze crisis omgaan en er met elkaar uitkomen. We zijn onze medewerkers dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en het harde werk dat door iedereen verzet is.

GGzE maakt zich sterk om een community voor mentale kracht te zijn en wil graag als aanjager het belang van voorkomen laten inzien in plaats van verhelpen en versterken. We zijn trots om ook gedurende de coronacrisis positiviteit uit te blijven stralen en de zorg zo goed mogelijk te hebben laten doorlopen.

Veerkracht
De crisis had als gevolg dat plannen bijgesteld of andere keuzes gemaakt dienden te worden. Maar met elkaar hebben we veerkracht laten zien en zijn we er in geslaagd met relatief weinig besmettingen de crisis uit te komen. En met elkaar zijn we er in geslaagd om in een bijzonder moeilijk jaar met veel nieuwe uitdagingen terug te kunnen kijken op een inhoudelijk als uiteindelijk ook financieel goed jaar.

Mentale vooruitgang
De coronacrisis maakt duidelijk dat mentale gezondheid minstens zo belangrijk is als fysieke gezondheid. We hebben de belangstelling voor mentale gezondheid zien groeien en zetten ons graag in om ook komende periode te werken aan mentale vooruitgang. Daarin hebben we als samenleving veel te winnen.

Lees en bekijk het jaarverslag van GGzE op www.jaarverslagggze.nl

Bron: persbericht

Dit bericht is 1286 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail