De Nederlandse ggz: geen nieuws over zorgbonus

Facebooktwitterlinkedinmail

5 september 2020 – De Nederlandse ggz deed onlangs een uitvraag onder haar leden over de zorgbonus. Het bevestigde het beeld van de wensen met betrekking tot deze regeling en van de dilemma’s die de regeling bij onze leden oproept. Dit is het bericht dat aan VWS is verstuurd. Hierin worden de conclusies van de uitvraag op hoofdlijnen verwoord. Er is regelmatig overleg tussen de brancheorganisaties in de zorg over dit onderwerp; allen reageerden in dezelfde lijn naar VWS.

De laatste informatie uit de klankbordsessie tussen VWS en de zorgbranches van 25 augustus. De Nederlandse ggz heeft voldoende bevestiging gekregen dat de bonus ruimhartig kan worden toegekend aan medewerkers die te maken hebben gehad met COVID-19-patiënten en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

VWS streeft ernaar:op 1 oktober een loket te openen waar werkgevers het aantal medewerkers dat in aanmerking komt voor de bonus kan doorgeven;

  • half september een handreiking en een FAQ beschikbaar te stellen. Zij hopen dat werkgevers hiermee voldoende tijd hebben om m.b.v. de handreiking vast te stellen wie in aanmerking komt om vervolgens de aantallen bij het loket in te dienen;
  • de aanvragen direct uit te keren op basis van vertrouwen. Het betreft een netto bonus die via de werkgever aan de werknemer wordt overmaakt. Omdat het een werkkostenregeling is, zijn er geen consequenties voor evt. toeslagen.
  • VWS geeft aan mogelijk achteraf steekproefsgewijs een toets te doen op de volgende drie punten:
  • – Is de bonus daadwerkelijk uitgekeerd aan de medewerkers?
  • – Was er nog fiscale ruimte binnen de werkkostenregeling?
  • – Is grens van 2x modaal gehandhaafd
  •  In de mail hebben wij de volgende zin opgenomen ‘..van belang dat onze leden geen financieel risico willen en kunnen lopen bij het uitkeren van deze bonus. De marges in onze sector zijn al smal en zij worden op dit moment nog zeker ook blootgesteld aan allerlei financiële risico’s als gevolg van Corona…’ ​Het antwoord van VWS hierop vindt de Nederlandse ggz geruststellend.

Op dit moment werkt VWS één en ander verder uit.

Bron: denderlandseggz.nl

Dit bericht is 7111 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail