De Jeugdautoriteit lanceert nieuwe website en nieuw magazine

Facebooktwitterlinkedinmail

18 december 2020 – Gisteren lanceerde de Jeugdautoriteit (JA) haar nieuwe website en eerste online magazine. Om zorg te dragen voor goede en beschikbare jeugdhulp voor alle kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland die dat nodig hebben, werkt de JA aan het oplossen en voorkomen van knelpunten en problemen binnen het jeugdhulpstelsel. Ook als er een kinderbeschermingsmaatregel en/of jeugdreclassering nodig is, moet de continuïteit gewaarborgd worden.

Hoe de JA hieraan bijdraagt in samenwerking met de sector is op de nieuwe site terug te vinden. Zowel de JA onderzoeksrapporten, als de JA activiteiten op gebied van monitoren en signaleren via het Early Warning Systeem, casuïstiek en voorkomen komen aan bod. Naast de jeugdhulpaanbieders (BGZJ: de Nederlandse ggz; Jeugdzorg Nederland; VGN en VOBC), gemeenten (VNG), VWS en JenV, behoren de inspecties IGJ en IJenV, het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ), de NZa en banken tot de doelgroep met wie de JA samenwerkt aan de doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel.

Karel Schuurman, directeur JA: “Een mooi moment, de lancering van onze nieuwe site en magazine zo tegen het einde van een bewogen jaar! We hebben te maken met een stelsel en partijen die volop in ontwikkeling zijn en zitten daarnaast midden in een crisis. Belangrijke ondersteunende communicatie die helpt bij het breder kenbaar maken van onze rol en activiteiten binnen het jeugdhulpstelsel en hoe we met betrokken partijen willen zorgen voor goede en beschikbare jeugdhulp – is dan geen overbodige luxe! De JA zet in op het verbinden van partijen en kennis binnen het stelsel om zo knelpunten en problemen nog beter te kunnen voorkomen. Een integrale aanpak met als doel een zelflerend jeugdhulpstelsel.”

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1744 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail