Patiënten op wachtlijst Parnassia groep krijgen snel passende zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

18 december 2020 – Parnassia Groep heeft een nieuwe werkwijze om de wachtlijst voor patiënten met veelvoorkomende problematiek zo kort mogelijk te laten zijn. Zodra de Treeknorm overschreden wordt, biedt de Parnassia groep de patiënt een alternatief. Binnen of buiten Parnassia Groep. Samen met andere ggz-aanbieders zorgen zij, eventueel via zorgbemiddeling van zorgverzekeraars, ervoor dat patiënten snel passende zorg in de regio krijgen.

 Deze nieuwe werkwijze geldt voor patiënten met veel voorkomende psychische problematiek die zich nu aanmelden en die specialistische ggz behandeling nodig hebben. Het gaat onder andere over depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Dit zijn de doelgroepen waar veelal de wachttijden te lang zijn. Al geruime tijd wordt er binnen i-psy en PsyQ, waar met name deze doelgroep behandeld wordt, stappen gezet om de wachttijd omlaag te brengen. Echter, kunnen we nog niet overal voldoen aan de Treeknorm om binnen 5 weken een intakegesprek te plannen met een patiënt. Dit is niet wenselijk voor de patiënt, maar ook niet voor ons.

Alternatief voor passende zorg
Patiënten met veel voorkomende psychische problematiek die zich aanmelden bij een onderdeel van Parnassia Groep, krijgen een alternatief geboden wanneer wachttijd langer dan 5 weken is tot intake. In eerste instantie kijken wij naar een alternatief binnen Parnassia Groep bij PsyQ Online en Indigo. Als wij binnen Parnassia Groep geen passend alternatief kunnen bieden dan wordt de patiënt, met toestemming, verwezen naar de partners van de transfertafel in de desbetreffende regio. Of naar zorgbemiddeling van hun verzekeraar; zij kunnen bemiddelen naar een andere aanbieder met een kortere wachtlijst.

De zorg voor mensen met andere psychische problematiek
Behandelingen waarvoor geen alternatief in de regio is, worden altijd in behandeling genomen. Hierin wijzigt niks.

Toekomstbestendige zorg
Met deze aanpak verwacht de Parnassia groep de wachttijden binnen de Treeknorm te krijgen en onze zorg weer toegankelijk te maken.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1735 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail