Corona-onderzoek psychische hulpverleners: helft kon zorg niet bieden

Facebooktwitterlinkedinmail

11 februari 2021 –   Uit onderzoek onder psychische hulpverleners over de levering van zorg tijdens de coronacrisis, blijkt dat ruim de helft niet de zorg kon bieden aan cliënten die zij nodig achtten. “Meer aandacht voor de psychische hulpverleners keihard nodig.” Dit blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. MIND heeft vanuit het oogpunt van de cliënt meegedacht over de vraagstelling in het onderzoek.

Uit het grootschalige vragenlijstonderzoek dat het Trimbos-instituut in de periode van 23 juni tot en met 20 juli uitvoerde naar de impact van de coronacrisis onder psychische hulpverleners kwam onder andere naar voren dat professionals kampten met een hogere werkdruk en dat ruim de helft niet de zorg kon bieden aan cliënten die zij nodig achtten. Tegelijkertijd waren gezondheid, leefstijl en functioneren van de professionals achteruit gegaan in vergelijking met de situatie vóór de coronacrisis. Daarbij bleken vooral het hebben van (veel) meer slaapproblemen en een verslechterde lichamelijke gezondheid sinds de coronacrisis belangrijke voorspellers te zijn voor een achteruitgang in psychische gezondheid.

In vervolg op het vragenlijstonderzoek, zijn in oktober 2020 3 dialoogsessies gehouden met verschillende groepen professionals: GGZ-professionals,  verpleegkundigen en verzorgenden, en sociaal werkenden. In november 2020 heeft er daarnaast nog een consultatiesessie plaatsgevonden om tot aanbevelingen te komen voor het bevorderen van het (mentale) welzijn van de professionals. Ten tijde van deze dialoogsessies was de tweede golf gestart en drong het besef door bij de professionals dat de pandemie meer het karakter had van een marathon dan een sprint.

De verwachting is dat op lange termijn de werkdruk voor professionals voor het bieden van psychische hulp nog verder toeneemt. Het is daarom extra urgent om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van de professionals die hiermee te maken gaan krijgen. Uit de adviesgroep en consultatie kwamen verschillende aanbevelingen aan organisaties om de belastbaarheid van medewerkers te vergroten en de werkdruk te verminderen. Daarbij hebben de professionals meer behoefte aan maatregelen en interventies die gericht zijn op de ondersteuning door de organisatie en door collega’s, dan aan professionele psychologische hulp.

Bron: mindplatform.nl  

Dit bericht is 1617 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail