Basis GGZ moet wachttijden publiceren

Facebooktwitterlinkedinmail

wachtlijst

18 december 2015 – Vanaf 2016 moeten ook aanbieders van Basis GGZ hun wachttijden publiceren op hun website. Voor aanbieders van gespecialiseerde GGZ zijn de regels aangescherpt. Dit blijkt uit een nieuwe regeling van de NZa, die afgelopen week werd gepubliceerd, zo meldt de NVGzP.

De regels gelden zowel voor instellingen als voor vrijgevestigden. De nieuwe regeling heeft tot doel om het voor patiënten en verwijzers inzichtelijker te maken hoe lang zijn moeten wachten voordat ze bij een zorgverlener terechtkunnen.  Daarvoor heeft de NZa gedetailleerde regels opgesteld over de manier waarop de wachttijden berekend en gepubliceerd moeten worden. Hieronder een korte samenvatting.

Algemene regels publicatie wachttijden (Basis GGZ én gespecialiseerde GGZ)

  • elke zorgverlener in de Basis GGZ en de gespecialiseerde  GGZ moet op zijn website twee wachttijden vermelden: de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd. Deze gegevens moeten elke maand worden geactualiseerd.
  • de aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het maken van een eerste afspraak en het moment dat die afspraak plaatsvindt. Om geflatteerde wachttijden te voorkomen mag hierbij niet worden uitgegaan van de eerste beschikbare  mogelijkheid in de agenda van de zorgaanbieder.  Uitgangspunt voor de berekening is de derde mogelijkheid in de agenda. Daarbij moet worden uitgegaan van de agenda op het moment van publicatie van de wachttijden.
  • de behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Dit is de gemiddelde wachttijd over de laatste twee maanden. Als er geen sprake is van een behandelingswachttijd, moet dit expliciet vermeld worden.
  • bij de berekening moeten weken naar boven toe worden afgerond.
  • als de wachttijd afhankelijk is van de verzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, moet de wachttijd per verzekeraar worden vermeld.  Als de wachttijd niet afhankelijk is van de verzekering van de patiënt, moet dit expliciet worden aangegeven.

Bij elk publicatie van wachttijden moet op de website de volgende tekst worden vermeld:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Aanvullende regels gespecialiseerde GGZ: wachttijden per diagnosegroep

Aanbieders van gespecialiseerde GGZ moeten bij de vermelding van de behandelingswachttijden ook inzicht geven in verschillen in wachttijd tussen hoofddiagnosegroepen.  Als voor de behandeling van (een) bepaalde hoofddiagnosegroep(en) een langere wachttijd is dan gemiddeld, moet dit expliciet vermeld worden. Als er géén sprake is van een behandelingswachttijd of als de behandelingswachttijd voor de hoofddiagnosegroepen die de zorgaanbieder levert niet onderling verschilt, dan moet dit ook expliciet vermeld worden.

In de regeling wordt verder onder andere bepaald hoe wachttijden van verschillende locaties geclusterd kunnen worden, en wat de regels zijn als een aanbieder geen website heeft of de patiënt of verwijzer geen toegang hefet tot internet en op een andere manier contact opneemt met de zorgaanbieder.

Klik hier  voor de integrale tekst van de regeling. (Pdf)

Klik hier voor alle regels Basis GGZ voor 2016: producten, tarieven, factuur- en registratie-eisen etc.

Bron: nvgzp.nl 

Dit bericht is 2891 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail