18 december 2015 – Uit een onderzoek van ervaringsdeskundige experts in de GGz blijkt dat de nieuwe herstelgerichte zorg het meest aansluit bij hun behoeften. Herstelgerichte zorg gaat er vanuit dat iemand zelf, en dus op zijn eigen tempo, aan zijn herstel kan werken. De behoeften en wensen van de cliënten staan veel centraler dan…