CBS: merendeel jongeren tevreden over hun psychische gezondheid

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd
16 augustus 2016 – Negen op de tien 12- tot 25-jarigen zijn tevreden met hun leven, zo gaven ze in 2015 aan. Jongeren die tevreden zijn over hun leven, zijn vaak ook te spreken over hun psychische gezondheid, uiterlijk, vriendenkring en opleiding of werk. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen 2015 van CBS, waarin ruim 4 duizend jongeren zijn ondervraagd.
CBS heeft jongeren gevraagd hoe content ze zijn met hun leven in het algemeen en met hun gezondheid, financiën en andere onderdelen van hun leven. Jongeren zeggen het meest tevreden te zijn met hun vriendenkring, psychische gezondheid en woning. Het minst tevreden zijn ze met hun hoeveelheid vrije tijd en financiën. Tieners zijn vaker content met hun leven dan jongvolwassenen. Van de 12- tot 18-jarigen is 94 procent tevreden, tegen 87 procent van de 18- tot 25-jarigen.

Er is ook onderzocht welke aspecten het meest samenhangen met tevredenheid met het leven. De meeste jongeren die aangaven tevreden te zijn met hun leven in het algemeen waren ook te spreken over hun uiterlijk en psychische gezondheid. Hierbij is niet bekend of de tevredenheid met het leven invloed heeft op bijvoorbeeld de tevredenheid met het uiterlijk, of andersom (voelt iemand zich goed omdat hij vindt dat hij er mooi uitziet, of vindt iemand dat hij er mooi uitziet en is hij daardoor tevreden met het leven). Tevreden tieners waren ook vaak positief over hun vriendenkring en zo was bij jongvolwassenen ook hun opleiding of werk belangrijk.

Jongens vaker tevreden over uiterlijk dan meisjes

Jongeren geven hun eigen uiterlijk gemiddeld een 8. Waar bijna negen op de tien jongens tevreden zijn over hoe ze eruit zien, is dit bij acht op de tien meisjes het geval. Jongens oordelen iets minder positief over hun uiterlijk naarmate ze ouder worden. Bij meisjes verandert dit niet over de jaren.

Tieners meer tevreden over vriendenkring dan jongvolwassenen

Jongeren zijn over het algemeen tevreden met hun vrienden- en kennissenkring en geven ook dit levensaspect gemiddeld een 8. Er zijn op dit vlak geen verschillen tussen jongens en meisjes. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar geven vaker aan tevreden te zijn met hun sociale kring dan jongeren van 18 tot 25 jaar. Werkenden en studenten van 18 tot 25 zijn even tevreden over hun vriendenkring.

Dit bericht is 6591 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail