4 juli 2018 – De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Hoe werkt de meldcode? Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een…

26 april 2018 – Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling…

6 december 2017 – Twintigjarigen, die als tienjarige aan hevige stress bloot hebben gestaan, slagen er slechter in om risico’s correct in te schatten. Dit hebben Amerikaanse onderzoekers vastgesteld, zo meldt Radio1. Als kinderen aan hevige stress zijn blootgesteld (denk aan mishandeling, drugsgebruik en veel verschillende pleeggezinnen) verandert de werking van hun hersenen. Als volwassene…

14 oktober 2017 – Vierenveertig procent van het aantal slachtoffers van kindermishandeling komt uit een eenouderhuishouden.Dat blijkt uit een verkennende studie van het CBS naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling, op basis van registratiedata van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Het betreffen cijfers over het jaar 2014, zo meldt NU.nl. Het CBS laat…

27 september 2017 – Kindermishandeling zo vroeg mogelijk onderkennen is een belangrijke ambitie in de zorg voor jeugd. Meerdere onderzoeken laten zien dat het inschatten van veiligheidsrisico’s niet vanzelf gaat. Een NJi-rapport geeft nu antwoorden op de belangrijkste vragen rond risicotaxatie, zo meldt Vakblad Vroeg.  Bij de onderkenning van kindermishandeling bestaan er vragen en misverstanden…

28  juni 2017 – Een groot aantal organisaties in het Noorden, waaronder Lentis, bundelen de krachten om kindermishandeling zoveel mogelijk in te dammen. Het doel is om in gezamenlijkheid te werken aan preventie en de samenwerking van de betrokken partijen te optimaliseren. Daarvoor wordt een lectoraat gestart. Dr. Esmah Lahla is onlangs begonnen als beoogd lector Aanpak kindermishandeling bij…

15 november 2016 – De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik wil een verplichte opvoedcursus voor alle jonge ouders. De werkgroep noemt dat broodnodig om het grote aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld, zo meldt de NOS.  De Amsterdamse burgemeester Van der Laan, die voorzitter is van de Taskforce, wijst erop dat het normaal is dat…

27 oktober 2016 – Volwassenen met een jeugd getekend door mishandeling en verwaarlozing verbruiken meer zorgkosten en hebben een verminderde arbeidsproductiviteit. Totaal lopen deze kosten van kindermishandeling in de miljarden euro’s per jaar in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.  Aanzienlijke meerkosten Wij onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van…

26 oktober 2016 – De voorgenomen meldplicht is definitief van de baan. Tweede Kamerleden reageerden positief op het alternatieve voorstel van de Artsencoalitie tegen kindermishandeling tijdens het Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA afgelopen woensdag 12 oktober, zo meldt de KNMG. Dit voorstel focust op oplossingen voor directe hulp aan het mishandelde kind, met concrete handvatten voor artsen,…

21 oktober 2016 – Kindermishandeling leidt tot aanzienlijke extra kosten op volwassen leeftijd door meer zorggebruik en ziekteverzuim. Het versterken van de zelfregie van een mishandeld kind vermindert deze kosten, aldus een studie in het Tijdschrift voor psychiatrie. Onderzoekers van het Trimbos-instituut onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie op deze…

18 april 2016 – Ieder jaar sterven in Nederland rond de vijftig mensen door huiselijk geweld. Ondanks alle aandacht voor preventie en hulpverlening lukt het niet om dat aantal terug te dringen. Daarom komen veertien organisaties met het manifest Huiselijk geweld te lijf. Daarin roepen ze op tot actie en herziening van het systeem, meldt Nieuwsuur. “Meldingen worden niet opgepakt…

13 januari 2016 – Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis wordt daarom aangescherpt. Voor professionals wordt de verplichte meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend gemaakt met een registratievereiste. Dat betekent dat professionals die zelf een hulptraject starten bij vermoedens van…