Jij kunt de cirkel van huiselijk geweld en kindermishandeling doorbreken!

Facebooktwitterlinkedinmail

4 november 2020 – De expositie WIJ…doorbreken de cirkel van geweld maakt op een laagdrempelige manier huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar in alle lagen van de bevolking en levert zo een bijdrage aan het uit de taboesfeer halen van dit onderwerp. 

Op 12 november opent Judith Bokhove, wethouder van de Gemeente Rotterdam, samen met Mattias Gijsbertsen, directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis, en Mirjam Bekker-Stoop, directeur van stichting Open mind, de expositie WIJ…doorbreken de cirkel van geweld. De opening vindt plaats buiten op het Kruisplein.

Altijd achter de voordeur
Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken, en de taboes daaromheen doorbreken, is één van de lastigste opgaven die het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft. Het is iets waar je liever niet mee naar buiten treedt, het gebeurt achter de voordeur en er is, als je het gesprek al begint, altijd twijfel of je vermoedens wel kloppen. Toch is het vaak een kort gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag: ‘Gaat het goed met je of wat kan ik voor je doen?’, die impact heeft en er mede voor kan zorgen dat de vaak vicieuze cirkel van geweld wordt doorbroken.

5,5% slachtoffer van huiselijk geweld
In Nederland zijn in de afgelopen 5 jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. Dit betreft bijna 6% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het gaat hierbij om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex-)partner of huisvrienden (Bron: WODC prevalentie onderzoek 2019. Zie link voor meer achtergrondinformatie).

Deze cijfers tonen aan dat het één van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is. Het gebeurt veelal niet in de openbaarheid en er is een hoog percentage geweldplegers waarbij het niet een incident betreft, maar zelfs vaker voorkomt.

Kijk niet weg, praat er over, doorbreek de cirkel en stop het geweld

JIJ kunt iets doen
WIJ…doorbreken de cirkel van geweld maakt met behulp van 30 krachtige portretten en de daarbij behorende indringende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen en dat we daar iets aan moeten doen. We kunnen niet meer wegkijken en doen alsof het niet bestaat. Of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen neerleggen. Nee, JIJ kunt iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. WIJ…geeft inzichten en voorbeelden hoe JIJ de cirkel van geweld kunt doorbreken.

Reizende expositie
De portretten zijn gebundeld in een reizende multimediale buiten- en binnenexpositie, een magazine en film en podcasts die ook via een QR-code op de expo en in het magazine te bekijken en te beluisteren zijn.

De expositie is tot 8 december te bezoeken op het Kruisplein. En zal vervolgens doorreizen naar verschillende locaties in Nederland tot in ieder geval eind 2021. Vanzelfsprekend respecteren we bij deze expositie de geldende COVID-19 maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld voor publieke bijeenkomsten en ontmoetingen tussen mensen.

Meer informatie over de expositie en tourdata:Website stichting Open mind
Programmawebsite GHNT 

Over het programma Geweld hoort nergens thuis
Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een meerjaren landelijk programma in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en heeft tot doel om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te signaleren, te stoppen en structureel op te lossen. Deze opdracht voert ze uit samen met 28 GHNT regionale projectleiders in het land.

Bron: persbericht

Dit bericht is 3187 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail