29 maart 2018 –Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gaat er bij gemeenten op aandringen ggz-patiënten herkeuringen zoveel mogelijk te besparen.Sommige van deze patiënten dreigen minstens tweemaal te worden herkeurd, omdat het langer duurt voor ze aanspraak kunnen maken op langdurige zorg, zo meldt NU.nl. Sinds 2015 zorgt de gemeente ervoor dat mensen met een psychische…

13 februari 2018 – Ruim 10.000 psychiatrische patiënten in heel Nederland blijven na hun behandeling noodgedwongen in ggz-klinieken, vanwege de lange wachtlijst voor een huurwoning. Verontrustend, zeggen psychiaters, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de patiënten en de samenleving. Heeft gemeente Amsterdam grip op dit probleem? Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, reist het…

10 oktober 2017 – GGz Breburg start met een innovatief traject in beschermd wonen, waarbij het ART-model (Active Recovery Triad) toegepast wordt in de begeleiding van jongeren tussen 16 en 28 jaar met een psychiatrische problematiek. Voor deze groep jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot en ook hebben zij een vraag naar…