Platform31 zoekt koplopers voor experiment Weer Thuis

Facebooktwitterlinkedinmail

24 mei 2019 – De transformatie van het beschermd wonen is gaande, maar op veel woonvragen zoeken we nog naar antwoorden. Als we praten over wonen in de wijk of opnieuw zelfstandig wonen van mensen met psychische kwetsbaarheden, welke woonvormen zijn dan nodig? Of welke ondersteuning leidt tot een zachte landing in de wijk?

Over deze vragen start Platform31 het experiment ‘Weer Thuis’. Hoe maken we een sluitend lokaal palet aan woonvormen en wijkarrangementen om mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam zelfstandig te laten wonen. Doet u mee?

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Naar wie zijn we op zoek?

Platform31 zoekt koplopers die bezig zijn woonvormen en wijkarrangementen op poten te zetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deelnemers zijn lokale samenwerkingsverbanden van een gemeente, een corporatie en/of een organisatie voor zorg en/of welzijn. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Voor dit experiment selecteert Platform31 in totaal tien lokale samenwerkingsverbanden.

Wat gaan we doen?

Platform31 organiseert voor de koplopers vijf intervisiebijeenkomsten in een Community of Practice. Ruim 1,5 jaar trekken we als kennisorganisatie met u op en proberen wij uw praktijk verder te brengen door:

  • reflectie op elkaars praktijk in de landelijke leergemeenschap;
  • door input van best practices elders;
  • advies en onderzoek door experts.

Met de koplopers bespreken we welke nieuwe kennis nodig is, op welke thema aanvullend onderzoek noodzakelijk is en welke innovatie in aanpak of methode in de praktijk wordt getest bij één van de deelnemers. Alle kennis en resultaten die het experiment oplevert, wordt met een breed publiek gedeeld via publicaties en bijeenkomsten.

Interesse?

Heeft u interesse? Meld u zich dan uiterlijk 7 juni aan. Deelname is kosteloos.

Het experiment maakt onderdeel uit van het palet aan ondersteuningsactiviteiten van het landelijke Actieplan Weer Thuis!, de samenwerkingsorganisatie van onder meer VNG, Federatie Opvang, Aedes, Leger des Heils, RIBW-Alliantie.

Dit bericht is 3502 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail