28 december 2017 – Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er psychologische hulpverleners komen in wijken. Agenten moeten volgens hem steeds vaker in actie komen voor zaken waarbij mensen met psychische problemen betrokken zijn. GGZ Nederland steunt de oproep van korpschef Erik Akerboom om elke wijk een eigen psychologische hulpverlener te geven,…

30 oktober 2017 – Woonwijken in Amsterdam- Zuidoost hebben last van mensen met psychische problemen die in die woonwijken komen wonen zonder begeleiding van zorginstellingen. Omwonenden hebben in toenemende mate last van overlast, zo bericht NU.nl. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met psychische aandoeningen, ex-daklozen en (ex-)verslaafden. In dertig procent van de vrijgekomen sociale…

23 augustus 2017. Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg start binnen drie van haar vijf FACT-teams (FACT biedt thuisbehandeling, -begeleiding en – ondersteuning bij herstel aan mensen met psychiatrische problemen) met een uniek programma: KR8. In Duitsland en Engeland zorgde een vergelijkbaar programma voor vermindering van heropnames en de daarmee gepaard gaande zorgkosten. Bovendien verbeterde…

15 maart 2017 – 120 patiënten zouden de psychiatrische klinieken kunnen verlaten, maar er zijn  geen woningen voor hen. Hun herstel stagneert, ze houden plekken bezet waar anderen in psychische nood geholpen zouden kunnen worden. Met dat signaal stond  Dick Veluwenkamp, bestuurder van ggz-stichting Arkin deze week in het Parool. ”Als mensen de kliniek niet verlaten door gebrek…

20 december 2016 – Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Daarom gaan in 7 regio’s een academische werkplaats transformatie jeugd en een werkplaats sociaal domein sámen hun kennis en netwerken inzetten om de signalering, hulp en ondersteuning voor deze jongeren lokaal te verbeteren. Bijzondere aandacht Jongeren…

16 december 2016 – Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ (pdf) is aan de Tweede Kamer aangeboden en voor minister Schippers aanleiding om in te grijpen. “De opbouw van de ambulante zorg en ondersteuning moet worden versneld en geïntensiveerd, de ondersteuning vanuit het sociaal domein moet naar een hoger plan worden getild en de samenwerking…

4 december 2016 – De hulp aan thuiswonende psychiatrische patiënten stokt en loopt zelfs terug. “Er is aanleiding tot zorg”, staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het Trimbos-instituut. Dat zeggen ook de betrokken teams van psychologen en psychiaters. Het rapport, dat de NOS heeft ingezien, stelt dat de intensiteit en omvang van de…

4 november 2016 – De VVD wil dat mensen met psycho-sociale problemen versneld zelfstandig gaan wonen. Gemeenten moeten de regierol nemen in samenspraak met zorginstellingen en woningcorporaties. Achttienduizend mensen met psychiatrische en sociale problemen blijven nu te lang in psychiatrische instellingen hangen, waardoor het steeds moeilijker wordt individueel te gaan wonen, zo lezen we in…