Betere zorg voor mensen met een psychotische stoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

23 augustus 2017. Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg start binnen drie van haar vijf FACT-teams (FACT biedt thuisbehandeling, -begeleiding en – ondersteuning bij herstel aan mensen met psychiatrische problemen) met een uniek programma: KR8. In Duitsland en Engeland zorgde een vergelijkbaar programma voor vermindering van heropnames en de daarmee gepaard gaande zorgkosten. Bovendien verbeterde de kwaliteit van de zorgverlening in de beleving van cliënten, hun familie en naasten en ook van de betrokken zorgverleners.

Gemiddeld heeft circa de helft van de cliënten die in behandeling is bij FACT een psychotische stoornis. KR8 is speciaal ontwikkeld voor volwassenen met een psychotische stoornis, hiermee leren zij op inspirerende en positieve wijze alles over bijvoorbeeld de symptomen en oorzaken, omgaan met alcohol en drugs, relaties, gezond leven en weer aan het werk gaan. Familie en naasten worden betrokken, en ook activiteitengroepen, reminderservices en medicatiesupport zijn onderdelen van het programma. De eerste drie teams (Venlo-Blerick, Weert en Horst aan de Maas) gaan ervaring opdoen met KR8 bij alle cliënten met een psychotische stoornis, dit zijn ongeveer 300 personen.

GGZ in de wijk

Het Nederlandse zorgstelsel, en zo ook de GGZ, kent een aantal uitdagingen. Zo worden de bedden in de klinieken langzaam maar zeker afgebouwd, waar uitbreiding van ambulante (thuis)zorg tegenover staat. Hier is zowel voor GGZ-instellingen als voor de zorgverzekeraars een belangrijke rol weggelegd. Mede vanuit deze achtergrond pakt Vincent van Gogh de handschoen op. De organisatie maakt (gesteund door zorgverzekeraars) concreet werk van het verder verbeteren van de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, en ambulante zorg in het bijzonder.

Bron: persbericht

Dit bericht is 4088 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail