Onderzoek naar de neurofysiologische signatuur van visuele hallucinaties

Facebooktwitterlinkedinmail

2 juli 2019 – Meenakshi Dauwan richtte zich in haar neurologisch onderzoek op verschillende ziektebeelden waarbij bij visuele hallucinaties optreden. Op 9 juli verdedigt zij haar proefschrift “Neurophysiological signature(s) of visual hallucinations across neurological and perceptual disorders and non-invasive treatment with physical exercise” in Groningen.

Hallucinaties, oftewel iets waarnemen (zien, horen, ruiken, voelen, of proeven) dat er niet is, komen voor bij een scala aan neurologische (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en dementie) en psychiatrische (bijvoorbeeld schizofrenie) ziektebeelden, maar ook bij hardhorendheid en slechtziendheid. Voor veel mensen vormen hallucinaties een ernstige aanslag op de kwaliteit van hun leven. Hallucinaties worden verschillend behandeld, afhankelijk van de onderliggende diagnose, zonder dat daar goede inhoudelijke argumenten voor bestaan.

Dauwan concludeert op basis van de bevindingen van haar proefschrift dat de beta band (13-30 Hz -activiteit op een elektro-encefalogram) consistent de meest aangedane frequentieband is bij de vier ziektebeelden die ze onderzocht heeft waarbij visuele hallucinaties (VH) voorkomen: de ziekte van Alzheimer, dementie met Lewy-lichaampjes, de ziekte van Parkinson en slechtziendheid. Beta-activiteit staat centraal in aandachtsprocessen. Tevens speelt beta-activiteit een rol in de integratie van aandachtsnetwerken die betrokken zijn bij ‘top-down’ aandachtsprocessen: bewuste waarneming, gestuurd door pre-existente kennis (geheugen), verwachtingen en doelen.

Het is reeds bekend dat een verstoring in aandachtsprocessen mogelijk ten grondslag ligt aan VH in diverse aandoeningen. Dauwan toont echter in haar proefschrift aan dat VH tussen ziektebeelden vergelijkbaar zijn met betrekking tot een onderliggend neurofysiologisch mechanisme en dat veranderingen in de beta band een mogelijk neurofysiologisch determinant vormen van VH.

Verder vond Dauwan in haar proefschrift een gunstig effect van lichamelijke activiteit als non-farmacologische interventie in de behandeling van klinische symptomen bij patiënten met schizofrenie. Ook vond ze een gunstig effect in de verbetering van depressieve symptomen, kwaliteit van leven en cognitie bij patiënten met chronische hersenaandoeningen.

Curriculum Vitae

Meenakshi Dauwan (1987) studeerde Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Daarna was zij werkzaam als ANIOS te Diakonessenhuis Utrecht. Haar promotieonderzoek vond plaats bij prof. dr. I.E.C. Sommer aan het UMC Utrecht en Universitair Medisch Centrum Groningen, en bij prof. dr. C.J. Stam aan het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van haar proefschrift luidt: “Neurophysiological signature(s) of visual hallucinations across neurological and perceptual disorders and non-invasive treatment with physical exercise”.

Datum: 09 juli 2019
Tijd: 12:45
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. I.E.C. Sommer en prof.dr. C.J. Stam

Bron: umcg.nl 

Dit bericht is 2283 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail