MIND: Praktische handreiking voor afbouwen antidepressiva

Facebooktwitterlinkedinmail

6 februari 2018 – MIND  heeft in de afgelopen jaren  regelmatig signalen binnengekregen dat huisartsen min of meer ‘automatisch’ herhaalrecepten voorschrijven voor antidepressiva en dat er nauwelijks gesproken wordt met een patiënt tijdens de behandeling over het afbouwen van de medicijnen bij herstel. Het is bekend dat mensen heel verschillend kunnen reageren op antidepressiva en therapie: sommigen zijn erbij gebaat en anderen niet of minder. Het voorschrijven van medicatie blijft maatwerk. 

De huidige aanbevelingen over het afbouwen van antidepressiva in de diverse richtlijnen geven weinig concrete handvatten voor artsen, patiënten en apothekers. Wetenschappelijke onderbouwing voor een gestructureerd afbouwadvies is schaars. Daarom werken beroepsorganisaties en patiënten- en familiekoepels sinds oktober 2017 samen aan een zo goed mogelijk onderbouwd advies over wat kwalitatief goede zorg is met betrekking tot het afbouwen van antidepressiva en wat de verschillende manieren hiervoor kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld taperingstrips).

Dit advies is een praktische handreiking voor de afbouw van antidepressiva, met daarin o.a. een gedetailleerd voorstel voor een afbouwschema voor verschillende typen medicatie en een uitspraak over welke doseereenheden er voor die middelen dan beschikbaar zouden moeten zijn.

De werkgroep heeft het conceptadvies inmiddels afgerond en biedt dit op 12 februari aan aan Zorginstituut Nederland. Tegelijktertijd gaat het document dan een zogenaamde commentaarfase in. Dit sluit aan bij de reguliere werkwijze bij het ontwikkelen van een richtlijn of zorgstandaard. De definitieve versie zal naar verwachting in mei beschikbaar zijn.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 5799 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail