Breed offensief schiet tekort voor mensen met een arbeidsbeperking

Facebooktwitterlinkedinmail

24 september 2019 – Op 12 september debatteerde de Tweede Kamer over beschut werk en de Participatiewet/Breed offensief. Het kabinet heeft dit breed offensief gelanceerd om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ieder(in) vindt dat de acties binnen het Breed offensief onvoldoende zijn.

De voorgenomen maatregelen brengen een echt inclusieve arbeidsmarkt niet dichterbij. De mogelijkheid voor mensen met een arbeidsbeperking om een fatsoenlijk inkomen te verdienen, komt alleen maar verder onder druk te staan.

Een fatsoenlijk inkomen hoort bij werken
In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Ieder(in) aan de Kamer er op toe te zien dat mensen die naar vermogen werken, minimaal het minimumloon gaan verdienen. De maatregelen die nu op stapel staan, dragen daar te weinig aan bij en zijn te bureaucratisch. Zo kom je met de voorgestelde wijziging nog steeds uit op maximaal 85% van het wettelijk minimum loon. Ieder(in) vindt dit onvoldoende. Het wetsvoorstel om de Wajong te vereenvoudigen leidt zelfs tot een verslechtering van het inkomen voor een deel van de groep die met Wajong werkt. Dit is in strijd met de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap waarin is bepaald dat beleidsmaatregelen geen achteruitgang in de positie van mensen met een (arbeids)beperking mag brengen.

Zorg voor banen
Er komt ook weinig terecht van de beloofde toename van (reguliere) banen voor mensen met een beperking. Op papier worden de aantallen voor de banenafspraak gehaald, maar dit komt omdat ook mensen zonder arbeidsbeperking worden meegeteld. Het doel van de banenafspraak, namelijk meer reguliere banen voor mensen met een beperking, raakt zo steeds verder uit beeld. Ook het ontwikkelen van beschutte werkplekken verloopt moeizaam.

Juiste jobcoach op de juiste plek
Als je een inclusieve arbeidsmarkt nastreeft, waar iedereen kan meedoen, dan is kwalitatief goede ondersteuning onmisbaar. Werkgevers en werknemers kunnen een jobcoach aanvragen. Ieder(in) vindt het belangrijk dat de kwaliteitseisen van een jobcoach in de wet worden vastgelegd. Zo ontstaat voor de gemeenten, werknemer en werkgever helderheid over de inzet van de juiste jobcoach op de juiste plek.

Download hieronder de brief die Ieder(in) heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

Download: Brief Ieder(in) inbreng AO Participatiewet 12 september.pdf

Bron: wmo-wijzer.nl

Dit bericht is 2924 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail