Brede samenwerking brengt verward gedrag sneller in beeld

Facebooktwitterlinkedinmail

11 juni 2019 – Omdat mensen met verward gedrag na de eerste signalen vaak weer uit zorg verdwijnen, zijn vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en GGD Hollands Noorden een project gestart voor een sluitende aanpak. Dat leidt tot een betere afstemming, snellere verwerking van meldingen en meer kennis bij burgers en professionals van de problematiek.

Het aantal overlastgevende incidenten door personen met verward gedrag stijgt. Het is niet eenvoudig passende hulp of zorg aan hen te bieden. Soms weigeren zij die, en ook kunnen zorgaanbieders niet altijd de veiligheid garanderen voor professionals of de omgeving. Na eerdere initiatieven startten de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen (Kop van Noord-Holland) samen met GGD Hollands Noorden het project De Verbinding, waarbij zij een sluitende aanpak rond verwarde personen nastreven.

Vroegsignalering
De gemeenten werken in een projectgroep samen met onder andere politie, GGZ, cliëntenorganisatie RCO de Hoofdzaak, welzijnspartners, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. In het deelproject ‘Naar de voorkant’ maakten zij afspraken over leefgebieden als wonen, inkomen en schulden, zinvolle dagbesteding, passende ondersteuning, activering, maatjesprojecten en een aanspreekpunt in de wijk. In het integraal plan voor de sluitende aanpak Verwarde Personen in de Kop van Noord-Holland staan informatiedeling en cliëntenparticipatie centraal. De vier gemeenten en deelnemende organisaties maken bijvoorbeeld contractafspraken over de regie na een melding.

Meer kennis van problematiek
Welzijnspartijen, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, cliëntenorganisaties, woningcorporaties en politie weten elkaar beter te vinden, blijkt uit een evaluatie van GGD Hollands Noorden. Mede doordat ervaringsdeskundigen voorlichting in de wijk geven, hebben professionals en bewoners meer kennis van mogelijke oorzaken van verward gedrag. Ook kennen meer bewoners en professionals het outreachende team Vangnet en advies van de GGD, en is de samenwerking tussen sociale wijkteams en partners zoals huisartsen, woningcorporaties en welzijnspartners verbeterd. Meldingen en signalen worden sneller doorgegeven.

Pilotprojecten
In een vervolgproject, De Verbinding 2, zal een aantal pilots verder worden uitgewerkt. Dat geldt onder andere voor de training Mental Health First Aid voor inwoners en professionals, de inzet van ervaringsdeskundigen, uitbreiding van de bereikbaarheid van het Vangnet- en Adviesteam tot 23.00 uur en de inzet van een ‘schakel-GGD’er’ om de samenwerking te verbreden en te verankeren.

Project: De Verbinding
Projectleiders: Marja Cohmajta, GGD Hollands Noorden
Programma: Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag, projectnummer 638020034

Bron: mediator.zonmw.nl 

Dit bericht is 2627 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail