zelfbeschadiging

15 mei 2023 – Suïcide is een belangrijk maatschappelijk en volksgezondheidsvraagstuk in Zuid Azië. Er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van de gegevens over zelfmoord en zelfbeschadiging in deze regio. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een trainingshandleiding voor het monitoren van zelfmoord en zelfbeschadiging gepubliceerd, die gebaseerd is op het trainingsmateriaal dat door het SPIRIT…

coronapandemie, suïcides, zorgverzekeraars, impact coronacrisis, jongeren, mentale gezondheid, lockdown, eenzaamheid,mentale weerbaarheid, eenzaamheid onder jongeren, eenzaamheid, mentale gezondheid, jongeren, zelfdodingen, quarantaine, lockdown, corona, onderzoek, jongeren

14 januari 2022 – De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Over de periode tot en met december 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. Echter de CANS ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 hoger…

Toolkit Suïcidepreventie , 113, campagne suïcidepreventie , Wereld Suïcide Preventiedag, suïcidale gedachten, 113 , suicides, zelfdodingen, zelfmoordpreventie

2 juli 2020 – In 2019 maakten 1 811 mensen een einde aan hun leven, 18 minder (1 procent) dan in 2018. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar steeg weer na een daling in 2018—van 51 naar 67—maar was lager dan in 2017. Onder 20- tot 60-jarigen en vrouwen is het aantal zelfdodingen…

suïcidepreventie

11 oktober 2019 – Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft petitie ‘ Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’ in ontvangst genomen. De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot deze petitiei samen met een breed comité van aanbeveling. De ondertekenaars vragen staatssecretaris Paul Blokhuis om er voor te zorgen dat suïcidepreventie…

28 januari 2019 – Suïcidale jongeren die noodgedwongen in de gesloten jeugdzorg verblijven, zijn daar niet op hun plek. Ze hebben gespecialiseerde psychiatrische zorg nodig en moeten niet – zoals nu wél gebeurt – na pogingen in een separeercel belanden. Dat zeggen twee psychiaters naar aanleiding van de Nieuwsuur-reportage over een gesloten jeugdzorginstelling eerder deze…

12 december 2018 – In zijn afscheidsrede betoogt VU-hoogleraar Ad Kerkhof (klinische psychologie) dat suïcidepreventie moet worden opgenomen in de opleidingen voor psychologen. In ieder geval in de master fase van de studie, want dat is nu niet het geval. Daarnaast moet de preventie ook worden opgenomen in de postdoctorale fase en in de opleidingen tot…

13 maart 2018 – Inwoners van gemeenten met meer openbaar groen overlijden minder vaak door zelfmoord. De leefomgeving speelt mogelijk dus mogelijk een rol in de aanleiding tot suïcides  Dit blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht en NIVEL. De studie is gepubliceerd in de Lancet Planetary Health. De aanleiding voor suïcid is een complexe interactie tussen psychologische,…

11 oktober 2016 – GGz Breburg start begin oktober samen met andere organisaties een regionaal suïcidepreventie project in Noord-Brabant onder leiding van Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis: “We zijn zeer ambitieus, ons doel is dat het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met minstens 20% daalt.” De projectgroep heeft van ZonMw subsidie gekregen om dit in vier…

1 augustus 2016 – Wetenschappers noemen het een regelrechte ramp, want de cijfers waren nog niet eerder zo hoog: het aantal suïcides in Nederland neemt toe. Waar het in 2007 om 1353 gevallen van suïcide ging, pleegden er in het afgelopen jaar in totaal 1871 mensen zelfmoord. Cijfers van het CBS laten zien dat er…

3 juni 2016 – Vlaanderen telt 80% meer suïcides dan Nederland. Toch lijken beide buren op klimatologisch, demografisch en sociaal-economisch vlak erg op elkaar. Waar ligt dan de oorzaak? Bij de andere cultuur en mentaliteit? Of bij de organisatie van de zorg?Deze bijdrage is gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Reynders, A. (2015), Understanding differences between regional suicide…

De zelfdoding van Robin Williams na een jarenlange strijd tegen depressie en verslavingen is een diepdroevige zaak. Al meteen nadat het nieuws bekend raakte, noemden Twitteraars dit een egoïstische daad met acteur Todd Bridges op kop. Maar dit soort van beweringen kunnen net nog meer schade aanrichten bij mensen met suïcidale neigingen. Ook verhoogt dit…