BGZJ vraagt aandacht Tweede Kamer voor acute knelpunten jeugdbeleid

Facebooktwitterlinkedinmail

18 juni 2021 – De grote problemen in het jeugdbeleid, zoals structurele tekorten en tekortkomingen aan het stelsel, moeten worden opgepakt aan de formatietafel. Enkele acute knelpunten verdienen echter nu de aandacht van de Tweede Kamer. Dat schrijven de samenwerkende Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)  in een brief aan de Kamerleden, ter voorbereiding op het commissiedebat ‘Jeugdbeleid, huiselijk geweld en kindermishandeling’ op 22 juni. Zo zou de Tweede Kamer de vinger aan de pols moeten houden bij de besteding van de incidentele middelen die zijn vrijgekomen voor dit en volgend jaar. BGZJ: “Het is cruciaal dat deze middelen op de juiste plek terechtkomen en leiden tot betere hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.”

Menselijk gezicht
De BGZJ vraagt in de brief de focus te verleggen van beleid en techniek naar de mensen die het betreft: kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Maar ook naar de professionals die betrokken zijn bij jeugdhulp en ondersteuning. BGZJ in de brief: “Van de knelpunten in het jeugdstelsel ervaren deze mensen de nadelen: lange wachtlijsten en hoge werkdruk bijvoorbeeld. Deze zaken verdienen een grondige discussie over een structurele herinrichting van jeugdbeleid, maar ook acute aanpak.”

Afspraken
Er is extra geld beschikbaar gesteld voor 2021 en de uitspraak in de arbitragezaak tussen Rijk en VNG heeft geleid tot extra middelen voor 2022. Het is cruciaal dat deze middelen op de juiste plek terecht komen en leiden tot betere hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Het is echter de vraag of dat gaat gebeuren. BGZJ: “Veelzeggend is dat het persbericht van VWS en VNG over de 1,3 miljard euro voor volgend jaar spreekt over ‘geld naar gemeenten voor tekorten’, dus niet voor investeringen in betere jeugdzorg.
Het risico is groot dat de extra middelen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming volledig ingezet gaan worden voor het wegwerken van gemeentelijke tekorten in het sociaal domein. Daarmee zijn de kwetsbare kinderen en hun gezinnen, die steeds langer en vaker moeten wachten op de juiste hulp, dus niet geholpen.”

Hervormingsagenda
Positief zijn de branches over de Hervormingsagenda die Rijk en VNG hebben aangekondigd en die uiterlijk 1 januari 2022 definitief moet worden vastgesteld.  “Om ervoor te zorgen dat dit tot echte oplossingen leidt en niet de zoveelste papieren tijger wordt, is het belangrijk dat die hervormingsagenda samen met jeugdigen, ouders, professionals en aanbieders wordt opgesteld en uitgevoerd,” aldus de branches.

Meer lezen? Bekijk de volledige brief

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1788 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail