Belangenverenigingen zijn woest over prijsverhoging lithium-medicijn Priadel

Facebooktwitterlinkedinmail

1 juli 2019 – De Depressievereniging, het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen en Plusminus, een vereniging voor mensen die leven met bipolariteit, zijn woedend over een verviervoudiging van de prijs van het medicijn Priadel. Met ingang van 1 juli is de prijs van het medicijn Priadel (lithiumcarbonaat) vier keer zo duur geworden. Lithium is een uniek medicijn dat sinds tientallen jaren wordt gebruikt door veel mensen met een bipolaire of depressieve stemmingsstoornis.

De spécialités Priadel en Camcolit zijn vanwege gereguleerde afgifte, smaak, en veilige eenheidsdosering voorkeurspreparaten volgens de officiële Nederlandse behandelrichtlijnen. Ook voor de World Health Organisation is Lithium wereldwijd een van de essentiële geneesmiddelen. Daarom maakt Lithium nu deel uit van het basispakket. En dat moet zo blijven.

Als gevolg van deze prijsstijging moeten patiënten hierdoor vanaf 1 juli een eigen bijdrage betalen van € 11,02 (exclusief BTW) voor 100 stuks van 400 mg, gemiddeld €80 tot €120 op jaarbasis. De fabrikant Essential Pharma is verantwoordelijk voor deze prijsstijging. Een alternatief voor Priadel is Camcolit en is sinds begin 2017 ook al in handen van Essential Pharma dat de prijs van Camcolit destijds al fors verhoogde, zodat het bedrijf nu een monopolie positie heeft voor de twee voorkeurspreparaten van lithium.

Voor het merendeel van de patiënten helpt lithium om de stemming stabiel te houden en een depressie of (hypo)manie te behandelen en te voorkomen. Het betreft hier een kwetsbare groep waarvan velen als gevolg van hun aandoening zijn aangewezen op een uitkering op bijstandsniveau, die bovendien bovengemiddeld zorgkosten moeten maken. Deze mensen confronteren met opnieuw een eigen bijdrage vinden wij dan ook volstrekt ongewenst en ongepast. Het risico is aanwezig dat er mensen moeten stoppen met het medicijn omdat ze deze eigen bijdrage niet kunnen betalen. Het niet gebruiken van hun medicatie kan leiden tot het belanden in een depressie en of manie.

Wij zijn dan ook van mening dat het schandalig is dat een essentieel geneesmiddel, voor de gezondheid van mensen, van de ene op de andere dag vier keer zo duur kan worden. Het veelgebruikte schijnargument dat het daarbij gaat om ontwikkelkosten gaat voor een medicijn dat al tientallen jaren in omloop is niet op. De farmaceutische industrie toont hiermee wederom aan dat zij zich weinig aantrekt van het gezondheidsbelang van patiënten, en winstbejag voorop staat. Niets wijst erop dat verandering hierin is te verwachten. Wij zullen ons wenden tot de politiek met het verzoek meer tegenkrachten te organiseren tegen deze uitwassen van de farmaceutische industrie.

Contactpersonen
Plusminus: Henk Mathijssen 06-51979991
Depressievereniging: Bart Groeneweg 06-51605599
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen: Prof. Dr. Ralph Kupka 06-22205080

Lees ook het artikel in de Volkskrant Verbijstering bij psychiaters over plotse prijsverhoging essentieel medicijn voor bipolaire patiënten. 

Bron: persbericht

Dit bericht is 4385 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail