ADHD zorg door kinderarts in 2016 niet meer vergoed!

Facebooktwitterlinkedinmail

huisarts, kind

14 december 2015 – Kinderartsen luiden de alarmbel. Zorg aan kinderen met ADHD door kinderartsen wordt in 2016 lang niet altijd meer vergoed. Dit komt omdat heel veel gemeenten geen contract hebben afgesloten met de ziekenhuizen.

Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS, maakt zich hier ernstige zorgen over en adviseert alle ouders van kinderen met ADHD die onder behandeling zijn bij een kinderarts contact op te nemen met de gemeente. En zich goed te laten informeren of het consult voor behandeling van ADHD in 2016 nog wel door hen wordt vergoed.

In 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Alle geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar wordt vanaf dat jaar via de gemeente geregeld in plaats van de Zorgverzekeringswet. Voor de kinderen die voor ggz-zorg onder behandeling waren van een kinderarts in een ziekenhuis gold 2015 als overgangsjaar. Zij mochten de behandeling in 2015 voortzetten. Voor 2016 is geen regeling voor continuering van zorg voor deze kinderen  getroffen. Dit betekent dat als uw  gemeente geen contract met het ziekenhuis heeft afgesloten de behandeling niet meer wordt vergoed.

Veel gemeenten hebben nog steeds geen contract afgesloten met de ziekenhuizen. Om ouders niet op kosten te jagen worden kinderen die onder behandeling zijn van een kinderarts  nu massaal doorverwezen naar de ggz-instellingen. Hierdoor lopen de wachttijden in de ggz-zorg enorm op waardoor veel kinderen nu geen hulp meer gaan krijgen. En dat terwijl ze deze hulp zo hard nodig is! Bovendien wordt deze groep kwetsbare kinderen extra hard geraakt doordat ze  gedwongen afscheid moeten nemen van hun behandelaar, waarmee ze vaak een  (jarenlange) vertrouwensband hebben opgebouwd.

Balans maakt zich ernstige zorgen over deze onwenselijke situatie en gaat hier actie op ondernemen. Via deze website houden zij u hiervan op de hoogte.

Bron: balansdigitaal.nl 

Dit bericht is 3635 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail