ACT, Flexible ACT en Libermanmodule erkend voor langdurige ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

FACT

22 januari 2016- Onlangs zijn weer drie interventies erkend door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. Het gaat om Assertive Community Treatment (ACT), Flexible Assertive Community Treatment en de Libermanmodule Omgaan met psychotische symptomen.

Alle erkende interventies zijn te vinden op https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl.

Assertive Community Treatment
Assertive Community Treatment (ACT) is een zorgmodel waarbij een multidisciplinair team patiënten helpt op meerdere levensgebieden tegelijk: psychiatrische diagnostiek en behandeling, medicatie, verslaving, huisvesting, werk, financiën en algemene dagelijkse activiteiten. Het team werkt met een gedeelde caseload, alle hulpverleners kennen alle patiënten en werken samen in de behandeling. Andere kenmerken van ACT zijn: een actieve benadering van de patiënt in zijn of haar eigen omgeving, een hoge contactfrequentie, 24-uurs verantwoordelijkheid voor crisisdiensten, continuïteit van zorg en nauwe samenwerking met het steunsysteem. ACT is geïndiceerd voor een relatief kleine groep patiënten die zijn gediagnosticeerd met ernstige psychiatrische stoornissen, die langdurig last hebben van ernstige symptomen en grote moeite hebben om zich zelfstandig in maatschappij staande te kunnen houden. Uit onderzoek blijkt dat ACT leidt tot minder opnamedagen en dakloosheid.

Flexible Assertive Community Treatment
Flexible ACT is een in Nederland ontwikkelde variant op ACT. Waar ACT zich richt op de meest ernstige langdurende zorg patiënten, richt Flexible ACT zich in een bepaalde wijk of regio op álle patiënten. Aan hen biedt een Flexible ACT team behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven buiten een psychiatrisch ziekenhuis. Aan de meer stabiele patiënten biedt dit team individuele begeleiding door een casemanager. Wanneer terugval in psychose dreigt, er een crisis is of een opname nodig wordt, dan krijgt de patiënt volwaardige ACT zorg vanuit het hele team. Uit onderzoek zijn er aanwijzingen dat Flexible ACT een positief effect heeft op onder meer het psychosociaal functioneren, kwaliteit van leven en het aantal opnames.

ACT en Flexible ACT zijn beide erkend op het niveau van ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’.

Libermanmodule Omgaan met psychotische symptomen
De Libermanmodule Omgaan met psychotische symptomen is bedoeld voor cliënten die last hebben van psychotische symptomen en vaardigheden missen in het omgaan met deze symptomen. Volgens een vaste structuur en via kleine stapjes worden groepsgewijs vaardigheden voor het dagelijkse leven aangeleerd. De module is gebaseerd op effectief gebleken principes uit de leertheorie en de (cognitieve) gedragstherapie. Uit verschillende buitenlandse gecontroleerde studies komt naar voren dat deze module effectief is als het gaat om een toename van kennis en vaardigheden, sociaal functioneren en vermindering van terugval/heropname. In Nederland is nog beperkt onderzoek gedaan naar de effectiviteit.

De Libermanmodule Omgaan met psychotische symptomen is erkend op het niveau ‘goed onderbouwd’.

Interventie indienen
Werkt u ook met een interventie die een plek verdient in de databank en bent u bereid een uitgewerkte beschrijving aan te leveren volgens opgestelde richtlijnen? Meld u dan aan via de website of neem contact op met onze medewerker Annemieke Hendriksen.

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 3079 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail