langdurige ggz, regionale doorzettingsmacht , wachttijden ggz, versneller, zorg op maat, wachten wachtlijsten, wachttijden, jeugdzorg

3 november 2023 –  Momenteel werken diverse partijen, waaronder Valente, de Nederlandse ggz, Mind, Zorgverzekeraars Nederland en met procesondersteuning van het Zorginstituut, samen aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskader voor de langdurige ggz. Met de langdurige ggz bedoelen we de specialistische ggz (curatieve zorg) en de maatschappelijke ggz (woonzorg). In dit kwaliteitskader staat wat…

vrije artsenkeuze, keuzevrijheid, radicale vernieuwing, vrije artsenkeuze, keuzehulp, keuzeverwarring, autisme, keuzes, onzekerheid

14 oktober 2022 – Laat wat belangrijk is voor cliënten, naasten en hulpverleners het uitgangspunt zijn in behandelingen. Niet de regels, protocollen of gewoontes. Dat is waar de radicale vernieuwing in de langdurige ggz om draait. Een beweging om de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten in de langdurige ggz te verbeteren. Maar, wat werkt wel…

langdurige ggz

10 februari 2020 – Er moet iets fundamenteel veranderen in de langdurige geestelijke gezondheidszorg en dat kan ook. Daar is een groep mensen van uiteenlopende achtergrond het tijdens een bijzondere bijeenkomst op 16 januari 2020 grondig over eens. De gesprekken gaan over zorgen, dromen en over hoe gezamenlijk tot een aanpak te komen die mogelijk…

langdurige ggz

23 december 2019 – De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek blijft nog steeds achter bij die van de algemene Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA). Uit nieuwe peilingen onder het panel Psychisch Gezien voor de LMA blijkt opnieuw dat gevoelens…

18 mei 2018 – In de langdurige GGZ worden veel verschillende behandelmethodes of ‘interventies’ toegepast. Omdat het voor professionals soms lastig is het aanbod te overzien is het Erkenningstraject Interventies GGZ in het leven geroepen. Een gespecialiseerde commissie beoordeelt de kwaliteit van interventies die worden aangemeld. Bij een positief oordeel wordt een interventie opgenomen in de…

6 juni 2016 – Met de presentatie van een werkboek is afgelopen week een nieuw concept neergezet voor de langdurige zorg in de GGZ. De boodschap: deze groep verdient beter – en dat geldt niet alleen voor de cliënt. De energie spatte ervan af tijdens het kennisfestival waarop het werkboek, waaraan ook Ypsilon meeschreef, werd…

22 januari 2016- Onlangs zijn weer drie interventies erkend door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. Het gaat om Assertive Community Treatment (ACT), Flexible Assertive Community Treatment en de Libermanmodule Omgaan met psychotische symptomen. Alle erkende interventies zijn te vinden op https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl. Assertive Community Treatment Assertive Community Treatment (ACT) is een zorgmodel waarbij een multidisciplinair team patiënten helpt op…