Aantal zelfdodingen gedaald in Amsterdam

Facebooktwitterlinkedinmail

4 augustus 2017 – Rekening houdend met het aantal inwoners, is het aantal zelfdodingen in Amsterdam al drie jaar lager dan voor heel Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2016 90 Amsterdammers door zelfdoding om het leven kwamen, in Nederland waren dit er 1.894. Per 100.000 inwoners is het sterftecijfer met 10.7 in Amsterdam lager dan 11.1 voor heel Nederland.

Toen de GGD in 2011 startte met haar suïcidepreventieprogramma, lag dit cijfer met 13,5 per 100.000 inwoners nog 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Specifiek ging het om 106 sterfgevallen in Amsterdam en 1.647 in heel Nederland.

De bevindingen zijn opmerkelijk, omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden en de trend in Amsterdam ingaat tegen de stijging van landelijke cijfers de afgelopen jaren. Een stijging die vaak toegeschreven werd aan de economische crisis. Gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft volgens de nieuwste cijfers van CBS het zelfdodingscijfer in Nederland sinds 2013 op hetzelfde niveau.

Gatekeeperstrainingen

Het preventieprogramma, dat de GGD Amsterdam uitvoert, is een integrale aanpak met verschillende interventies. De eerste pijler van het programma is de zogenoemde gatekeeperstraining, die al door 1.616 personen is gevolgd. Dit is een training voor professionals en vrijwilligers die in aanraking komen met suïcidale personen. Zij leren in de training om suïcidaal gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken.

Zorg

Daarnaast richt het preventieprogramma zich op personen die een poging tot zelfdoding hebben gedaan en daardoor op de spoedeisende hulp van het OLVG Oost of West terechtkomen. Zij worden door een casemanager actief toegeleid naar passende zorg. Ook de toegankelijkheid van zorg voor nabestaanden van personen die door zelfdoding zijn omgekomen is verbeterd.

 

Bron: ggd.amsterdam.nl

Dit bericht is 3927 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail