Kamerbrief bij onderzoek ’time-out procedure’ verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail

edith-schippers

10 februari 2016 – Brief van minister Schippers (VWS) bij het onderzoek over de “time-out procedure”. Deze procedure is bedoeld voor verwarde personen over wie zeer grote bezorgdheid bestaat en het vermoeden is dat zij aan de criteria voor gedwongen zorg voldoen, maar voor wie (nog) geen crisismaatregel kan worden getroffen.

Geachte voorzitter,

In mijn brief van 30 juni 2015 (kenmerk 791520-138830-CZ), betreffende de hoofdlijnen van een plan van aanpak voor de problematiek rond verwarde personen, heb ik u meegedeeld dat ik een onderzoek zou laten doen naar de zogenoemde “time-out procedure”. Deze procedure is bedoeld voor personen over wie zeer grote bezorgdheid bestaat en het vermoeden is dat zij aan de criteria voor gedwongen zorg voldoen, maar voor wie (nog) geen crisismaatregel kan worden getroffen. Deze personen zouden eigenlijk zo nodig tegen hun wil nader onderzocht moeten worden om te bezien of zij aan de criteria voor verplichte zorg voldoen.

Naar deze mogelijkheid tot gedwongen observatie is onderzoek gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen. Dat onderzoek treft u hierbij aan. Op grond van dat onderzoek wordt in de tweede nota van wijziging van de Wvggz een voorstel voor een observatiemaatregel gedaan. Deze tweede nota van wijziging is op dit moment in voorbereiding en wordt nog aan de Raad van State ter advisering aangeboden, waarna deze per ommegaande aan u zal worden aangeboden.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

Publicatie over de maximale duur van de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel en de mogelijkheden voor een time-outprocedure voor verwarde personen.

Download “Onderzoek time-out procedure”

PDF document | 47 pagina’s | 582 kB  Publicatie | 09-02-2016

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 3257 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail